BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaniewski Jacek (Wydział Towaroznawstwa), Chochół Andrzej (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Jurek-Zawierucha Anna
Tytuł
Badanie i ocena zmian pH mleczek kosmetycznych podczas przechowywania
Testing and Determination of Changes in pH of Cosmetic Milk During Storage
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, nr 505, s. 31-36, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Kosmetyki, Jakość produktów przemysłowych, Badanie jakości, Przechowalnictwo
Commodity science, Industrial commodities, Cosmetics, Quality of industrial products, Quality research, Storage
Abstrakt
Celem pracy było zbadanie wartości zmian pH wybranych mleczek kosmetycznych w czasie ich przechowywania, jako jednego z ważniejszych kryteriów fizykochemicznych oceny ich jakości i trwałości.

In the paper the results of studies on the changes in pH occurring while storing cosmetic milk products in various temperatures are presented. The method used is simple and easy and it makes it possible to draw interesting conclusions as regards the quality and shelf life of the tested cosmetics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Koźmińska-Kubarska A., Zarys kosmetyki lekarskiej, PZWL, Warszawa 1991.
  2. Rudowska I., Kosmetyka lekarska, PZWL, Warszawa 1982.
  3. Knowlton J., Pearce S., Handbook of Cosmetic Science and Technology, London 1993.
  4. BN-64/6140-01, Wyroby kosmetyczno-perfumeryjne. Podstawowe metody badań kremów.
  5. Jędryka T., Kaniewski J., Giemza M., Badanie stabilności cech sensorycznych wybranych emulsji kosmetycznych, Materiały konferencji naukowej nt.: "Optymalizacja jakości wyrobów", Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 20-21 września 1995, s. 106.
  6. Radłowska M., Giemza M., Kaniewski J., Badanie stabilności emulsji kosmetycznych metodą chemiczną, Materiały konferencji naukowej nt.: "Optymalizacja jakości wyrobów", Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 20-21 września 1995, s. 113.
  7. Kaniewski J., Giemza M., Burdzel R., Zastosowanie pomiarów przewodnictwa elektrycznego do oceny stabilności emulsji kosmetycznych, Materiały konferencji naukowej nt.: "Optymalizacja jakości wyrobów", Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 20-21 września 1995, s. 107.
  8. Kaniewski J., Polańska M., Burdzel R., Zastosowanie pomiarów przewodnictwa elektrycznego do oceny trwałości kremów kosmetycznych, Materiały Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicz¬nego, Lublin, 25-28 września 1995, S-4 P-47.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu