BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orliński Ryszard
Tytuł
Koszty jakości usług medycznych
Quality Costs of Medical Service
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1079, s. 260-270, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Standardy edukacyjne rachunkowości : praktyka i stan badań
Słowa kluczowe
Koszty ochrony zdrowia, Usługi społeczne niematerialne, Przegląd literatury
Health costs, Non-material social services, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeprowadzono analizę kosztów usług medycznych, oraz kosztów jakości tych usług.

The quality of medical service equals to the satisfaction of a patient, an employee, also a payer and a health unit founder. Assuring the execution of medical service requires costs which are perceived according to the type of activity. However, the quality of service requires the understanding of quality costs which include conformity costs, non-conformity costs, and opportunity costs. Skilful management of quality costs enables wide-ranging of medical services, which results in effective managing a health care unit, which is of vital importance, especially taking the current situation in health service into consideration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank J., Zarządzanie przez jakość, Wyd. Gebethner i Ska, Warszawa 1997.
 2. Brzezińska K., Dlaczego jakość usług medycznych jest tak ważna?, "Przewodnik Menedżera Zdrowia" 1999, nr 1.
 3. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 1998.
 4. Gtowacka M.D., Jakość w ochronie zdrowia, [w:] Zarządzanie w ochronie zdrowia, Wyd. AM w Poznaniu, Poznań 2002.
 5. Hámról A., Mantura W., Zarządzanie jakością, teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 6. Hass-Symotiuk M. (red.), Rachunkowość i plan kont dla zakładów opieki zdrowotnej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 7. Henrze J., Kehres E., Rachunek kosztów i świadczeń w szpitalach, Wyd. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2001.
 8. Łańcucki J. (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wyd. AE, Poznań 2003.
 9. Maciąg A., Jakoś strategiczna, "Menedżer Zdrowia", 2004, nr 10.
 10. Mata encyklopedia rachunkowości, PWE, Warszawa 1971.
 11. Międzynarodowa klasyfikacja procedur medycznych, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 1999.
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, DzU nr 164, póz. 1194.
 13. Sitko J., Rachunek kosztów procedur medycznych - zastosowanie w zarządzaniu szpitalem i kom-traktowanie usług medycznych, "Antidotum" 1998, nr 2.
 14. Słownik języka polskiego, t. 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 15. Sojak S., Rachunkowość zarządcza, Wyd. TNOiK, Toruń 2003.
 16. Staszewski R., Głowacka M.D., Pojęcie jakości. Od teorii do praktyki, [w:] Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Wybrane konteksty teoretyczno-praktyczne, AM, Poznań 2003.
 17. Szeszycka L, Dylematy pomiaru jakości usług profesjonalnych na przykładzie usług medycznych, "Antidotum" 2000, nr 4.
 18. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU nr 91, póz. 408, z 1992 r. Nr 63, póz. 315, z 1994 r. Nr 121, póz. 591, z 1995 r. Nr 138, póz. 682, z 1996 r. Nr 24, póz. ПО, г 1997 r. Nr 104, póz. 661, Nr 121, póz. 769, Nr 158, póz. 1041, z 1998 r. Nr 106, póz. 668, Nr 117, póz. 756, Nr 162, póz. 1115, z 1999 r. Nr 28, póz. 255, Nr 28, póz. 256, Nr 84, póz. 935, z 2000 r. Nr 3, póz. 28, Nr 12, póz. 136, Nr 43, póz. 489, Nr 84, póz. 948, Nr 114, póz. 1193, Nr 120, póz. 1268, z 2001 r. Nr 5, póz. 45, Nr 88, póz. 961, Nr 100, póz. 1083, Nr 111, póz. 1193, Nr 113, póz. 1207, Nr 126, póz. 1382, Nr 126, póz. 1383, Nr 126, póz. 1384, Nr 128, póz. 1407, z 2002 r. Nr 113, póz. 984, z 2003 r. Nr 45, póz. 391, Nr 124, póz. 1151, Nr 124, póz. 1152, Nr 171, póz. 1663, Nr 213, póz. 2081, Nr 223, póz. 2215, z 2004 r. Nr 210, póz. 2135, Nr 273, póz. 2703).
 19. Wąsiewicz E.P., Zdrowie publiczne i medycyna społeczna, Wyd. AM im. K. Marcinkowskiego, Poznań 2000.
 20. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1992 roku w sprawie szczegółowych zasad ewidencji dochodów i kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, MP nr 19.
 21. Ziwgman M., Gajek F., Metody oznaczania kosztów jednostkowych procedur medycznych, "Antidotum" 1997, nr 9-10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu