BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ptasińska Joanna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Przepisy prawne regulujące stosowanie dodatków do żywności
Legal Regulations Concerning Food Additives
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 678, s. 77-87, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Przemysł spożywczy, Produkcja żywności, Jakość produktów żywnościowych, Dodatki funkcjonalne do żywności, Wzbogacanie produktów żywnościowych, Regulacje prawne
Commodity science, Food commodities, Food industry, Food production, Food quality, Functional food additives, Enrichment of food products, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
W przygotowaniu i przetwórstwie żywności obok składników podstawowych od dawna stosowane są niewielkie ilości substancji dodatkowych. Kilkadziesiąt lat temu były to proste dodatki, jak węglan sodu czy niektóre witaminy. Jednak dynamiczny rozwój przemysłu chemicznego oraz chęć spełnienia zwiększających się wymagań konsumentów spowodowały, że zaczęto wytwarzać bardziej złożone, nowe jakościowo dodatki do żywności, nadające określony smak, zapach, barwę czy teksturę. W artykule przedstawiono omówienie najważniejszych aktów prawnych w zakresie dodatków do żywności obowiązujących w Unii Europejskiej oraz w Polsce.

The requirements of consumers who look for ready-to-serve or ready-to-cook food products, which in addition should be diversified and attractive in respect of the sensory characteristics, have made producers use a large number of new, mainly synthetic additives to fix and improve the sensory characteristics of food. However the results of research works showed that some of those substances were hazardous. Consequently, the use of food additives had to be legally regulated. In the paper the most important legal rules on food additives, being in force in the EU and in Poland, are discussed. Polish authorities have declared that before the accession to the EU all the regulations will be adjusted to the new requirements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aromaty i barwniki w żywności, pod red. A. Rutkowskiego, Polska Izba Dodatków do Żywności, Wydawnictwo Apex s.c., Konin 1998.
 2. Chuchlowa J., Materiały pomocnicze i dodatki do żywności, WSiP, Warszawa 1996.
 3. Czapski J., Grajek W., Pośpiech E., Surowce, technologia i dodatki a jakość żywności, Wydawnictwo AR im. A. Cieszkowskiego, Poznań 1999.
 4. Czapski J., Wieland A., Dodatki do żywności - przyjaciel czy wróg?, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań 1992.
 5. Dodatki do żywności - ujednolicenie ustawodawstwa europejskiego, "Przemysł Spożywczy" 1996, nr 10.
 6. Dyrektywa 94/35/EC z 1994 r. o substancjach słodzących do stosowania w artykułach żywnościowych.
 7. Dyrektywa 94/36/EC o barwnikach do stosowania w artykułach żywnościowych.
 8. Dyrektywa 95/2/EC z 1995 r. o dodatkach do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące.
 9. Gajda J., Substancje dodatkowe w produktach rybnych, "Przemysł Spożywczy" 2003, nr 4.
 10. Janicki A., Funkcje żywieniowe substancji dodatkowych kształtujących cechy sensoryczne żywności, "Przemysł Spożywczy" 1999, nr 3.
 11. Polska Izba Dodatków do Żywności, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 1999, nr 6.
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu i warunków ich przetwarzania, Dz.U. nr 87, poz. 805.
 13. Rutkowski A., Gwiazda S., Dąbrowski K., Kompendium dodatków do żywności, Hortimex, Konin 2003.
 14. Substancje dodatkowe dozwolone w napojach bezalkoholowych, sokach oraz przetworach owocowych i warzywnych, B. Rokicka, K. Karłowski, A. Świtka, K. Kuźma, J. Jarecka, J. Gajda, "Przemysł Spożywczy" 2003, nr 5.
 15. Substancje dodatkowe do żywności w świetle zmian krajowego ustawodawstwa żywnościowego, J. Gajda, K. Karłowski, J. Jarecka, A. Świtka, K. Kuźma, B. Rokicka, "Przemysł Spożywczy" 2003, nr 3.
 16. Substancje dodatkowe w lodach i wyrobach cukierniczych, J. Jarecka, K. Karłowski, J. Gajda, K. Kuźma, A. Świtka, B. Rokicka, "Przemysł Spożywczy" 2003, nr 9.
 17. Substancje dodatkowe w produktach mleczarskich, A. Świtka, K. Karłowski, J. Gajda, K. Kuźma, J. Jarecka, B. Rokicka, "Przemysł Spożywczy" 2003, nr 10.
 18. Tyszkiewicz S., Dodatki do żywności w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 2000, nr 4.
 19. Tyszkiewicz S., Dodatki do żywności w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej, "Przemysł Spożywczy" 1999, nr 3.
 20. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, Dz.U. nr 63, poz. 634 z późno zm.
 21. Zmiany krajowego ustawodawstwa żywnościowego w zakresie substancji dodatkowych stosowanych w przemyśle mięsnym, K. Kuźma, K. Karłowski, J. Gajda, J. Jarecka, A. Świtka, B. Rokicka, "Przemysł Spożywczy" 2003, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu