BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Valenta Marek A., Zygmunt Anna
Tytuł
Pozyskiwanie wiedzy probablistycznej dla modelu zakażeń szpitalnych
Probabilistic Knowledge Acquisition for the Nosocomial Infections Model
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1064, s. 290-301, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą
Słowa kluczowe
Gromadzenie wiedzy, Zarządzanie wiedzą, Systemy z bazą wiedzy, Szpitalnictwo, Rachunek prawdopodobieństwa
Knowledge acquisition, Knowledge management, Knowledge based systems, Hospital service, Calculus of probability
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano, na podstawie przeprowadzonych przez autorów badań, prototypy modeli wiedzy i systemów ekspertowych, których celem jest wspomaganie podejmowania decyzji związanych z problemem występowania stosunkowo dużej liczby przypadków zakażeń szpitalnych. Ponadto omówiono sieci Bayesa, wybrane narzędzia ich realizacji i przykłady uzyskiwanych wyników.

Experts and their experience are of great importance for building the probabilistic models of domain knowledge, on condition that these experts are able to convert their experience into the knowledge base components. However, in many cases one can find that the domain databases could be very useful. On the basis of that database one can create knowledge model. Such model, as a rule, shouldn't require considerable amount of work for their verification, because it should be automatically correct image of the described reality. Making such assumption, we will present the process of knowledge acquisition for the nosocomial infections model, where data about the nosocomial infections will be the source of that knowledge. These data were acquired on Polish Society of Hospital Infection initiative from above 100 hospitals in Poland. Within research, in Department of Computer Science AGH the central database, acquiring data from distributed hospital databases, was created. Nosocomial infection database (storing data from 1999-2000) was used to make research about automatic knowledge acquisition methods for building the probabilistic models based on bayes net. Presented research show the usability of such process on the basis of BN Power Software. Analysis of the following phase of the process show its complexity and conditions having the significant impact on that process success. In the article the exemplary results will be presented. Conclusions indicate the immense impact input data on the created model quality. Theses conclusions also concern the recommendations about the content and structure of the future systems acquiring nosocomial infection data, so one could automatically use them to the probabilistic knowledge model building. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anand S.S., Bell D.A., Hughes J.G., The Role of Domain Knowledge in Data Mining, Proc. Of the Fourth Int. Conf. on Information and Knowledge Management, USA, 1995.
 2. Chow C.K., Liu C.N., Approximating Discrete Probability Distributions with Dependence Trees, IEEE Trans. On Inf. Theo., vol. 14, no. 3,1968.
 3. Cichosz P., Systemy uczące się, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.
 4. Czechowski T., Pyzioł A., Hurtownia danych - modele danych i ich dopasowanie dla celów realizacji aplikacji, praca dyplomowa pod kierunkiem M.A. Valenta, w Katedrze Informatyki EAIiE, AGH, Kraków 2004.
 5. Ćwikła J.; Eksploracja baz danych a modele wiedzy dziedzinowej, praca dyplomowa pod kierunkiem A. Zygmunt, w Katedrze Informatyki EAIiE, AGH, Kraków 2003.
 6. Han J., Kamber M., Data Mining - Concepts and Techniques, Morgan Kaufmann Publishers, 2001.
 7. Knobbe A., Schipper A., Brockhausen P., Domain Knowledge and Data Mining Process Decisions, http://www-ai.cs.uni-dortmund.de/DOKUMENTE/knobbe_etal_2000b.pdf2000.
 8. Lucas P., Van der Gaag L.C., Expert Knowledge and its Role in Learning Bayesian Networks in Medicine: an Appraisal, in AIME 2001, Lecture Notes in Artificial Intelligence 2101, Springer-Verlag, Berlin 2001.
 9. Lucas P., Van der Gaag L.C., Abu-Hanna A., (eds), Bayesian Models in Medicine, Proc. European Conf. On Artificial Intelligence in Medicine, AIME'01, Portugal, 2001.
 10. Murphy K., A Brief Introduction to Graphical Models and Bayesian, Networks http://www.ai.mit.edu/~murphyk/Bayes/bayes.html 1998.
 11. Stoch D., Budowa złożonych modeli wiedzy dla realizacji specyfiki zadań, praca dyplomowa pod kierunkiem M. A. Valenta, w Katedrze Informatyki EAIiE, AGH, Kraków 2004.
 12. Tadeusiewicz R., Majewski J., Zygmunt A. i in., Raport z realizacji projektu badawczego zamawianego, KBN nr 2198/P05/98/13, Badania nad opracowaniem ogólnopolskiego modelu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych - Konstrukcja baz danych, kierownik projektu: R. Tadeusiewicz, kierownik tematu: J. Majewski, AGH, Kraków 2001.
 13. Valenta M.A., Śnieżyński B., Zygmunt A., Probabilistyczny model wiedzy o zakażeniach szpitalnych jako podstawa systemu ekspertowego wspomagania rozpoznawania tych zakażeń, Materiały konferencyjne, V Krajowa Konferencja Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych, Kraków 2000.
 14. Wójkowska J., Żurek I. (red.), Rejestracja Zakażeń Szpitalnych, Kontekst, Kraków 1997. Zakażenia szpitalne w USA, http://www.nil.org.pl/xml/nil/gazeta/numery/nl998/nl99812/nl9981224 - Gazeta Lekarska, 1998.
 15. Zygmunt A., Valenta M.A., Pozyskiwanie wiedzy z baz i hurtowni danych, XII Ogólnopolskie Konwersatorium Sztuczna Inteligencja - nowe wyzwania, Siedlce 2001.
 16. Zygmunt A., Valenta M.A., Wykorzystanie bazy danych zakażeń szpitalnych jako źródła wiedzy o charakterze diagnostycznym, V Sympozjum MPM 2003 Modelowanie i pomiary w medycynie, Wydawnictwo Katedry Meteorologii AGH, Krynica 2003.
 17. http://www.cs.ualberta.ca/~jcheng/bnsoft.htm
 18. http://www.cs.wisc.edu/~dpage/kddcup2001/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu