BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtkiewicz-Wydra Ewa
Tytuł
Dyfuzja wiedzy w projektach wirtualnych
Knowledge Diffusion in Virtual Projects
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1064, s. 321-330, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie projektem, Rzeczywistość wirtualna, Przegląd literatury, Dyfuzja wiedzy
Knowledge management, Project management, Virtual reality, Literature review, Knowledge diffussion
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia projektu wirtualnego, a w jego ramach wskazanie tradycyjnych obszarów oraz specyficznych elementów budujących jego wirtualną architekturę. Zaprezentowane zostały również źródła pochodzenia wiedzy oraz wskazano kierunki i rodzaje dyfuzji wiedzy w odniesieniu do projektu wirtualnego i jego środowiska.

In the first part of the article is including describe of virtually projects conception. These projects beside classic characteristic this type of undertakings encompasses elements, witch shows directly into virtually nature. It's introduction to analyze of space from where knowledge can come, its sources and finally flow of information analyze in framework of the project's structure - between member of virtually team, information system and exterior sources.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOOK Guide), Project Management Institute, Pennsylvania 2000.
 2. Barkley B.T., Saylor J.H., Customer-Driven Project Management, McGraw-Hill, New York 2001.
 3. Bolesta-Kukułka K., Słownik, [w:] Zarządzanie teoria i praktyka, red A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWE, Warszawa 1997.
 4. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 5. Dyczkowski M., Środowisko wiedzy jako element zarządzania informatycznymi projektami wdrożeniowymi, [w:] Informatyka narzędziem zarządzania w XXI wieku, red. J. Kisielnicki, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2003.
 6. Dyczkowski M., Wirtualizacja zespołów projektowych w przedsięwzięciach informatycznych, [w:] Informatyka we współczesnym zarządzaniu, red. J. Kisielnicki, J.K. Grabara, J.S. Nowak, WNT, Warszawa 2004.
 7. Dyczkowski M., Wojtkiewicz-Wydra E., Struktura zespołu wirtualnego, Złożone do druku.
 8. Dyczkowski M., Wojtkiewicz-Wydra E., Technologie wirtualne wspomagające zintegrowane zarządzanie projektami informatycznymi, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Tom I, red. R. Knosala, WNT, Warszawa 2004.
 9. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami. PMBOK Guide 2000 Edition, red. P. Dąbrowski, P. Plewiński, W. Sosnowski, L. Staśko i in,. Management Training & Development Center, Warszawa 2003.
 10. Lock D.: Podstawy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 11. Nicholas J.M., Project Management for Business and Technology, Second Edition, Prentice-Hall, New Jersey 2001.
 12. Niziński S., Żółtowski B., Informatyczne systemy zarządzania eksploatacją obiektów technicznych, Olsztyn-Bydgoszcz: 2001, httpy/wmatr.bydgoszcz.pl/kmrip/E-ksi%C4%%85%C5%Bcki_pliki/Ksi%C4%85%Bcka%203/R1.htm.
 13. O'Toole W., Mikolaitis P., Corporate Event Project Management, John Wiley&Sons, New York 2002.
 14. Sifri G., Projekt wirtualny, "Computerworld" 2002 nr 43.
 15. Trocki M., Gruza В., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 16. Wideman R.M., Managing the Project Environment, http://www.maxwideman.com/papers/projenviron/intro.htm, 1990.
 17. Wojtkiewicz-Wydra E., Obszary wiedzy w projektach wirtualnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (w druku).
 18. Wojtkiewicz-Wydra E., Projekty wirtualne, [w:] Informatyka we współczesnym zarządzaniu, red, J. Kisielnicki, J.S. Nowak, J. Grabara, WNT, Warszawa 2004.
 19. Zimowski M., Definiowanie projektu, cz. IV: Zarządzanie zmianami w projekcie, http://www.marketing.info.pl/artykuly/4757.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu