BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowski Krzysztof, Skrzypczyński Paweł
Tytuł
Analiza spektralna indeksów giełdowych DJIA i WIG
Spectral Analysis of the Stock Exchange Indexes DJIA and WIG
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 67, s. 41-59, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Indeks giełdowy, Giełda papierów wartościowych
Stock market indexes, Stock market
Abstrakt
Zaprezentowano wyniki analizy indeksów giełdowych Dow Jones Industrial Average (DJIA) oraz Warszawskiego Indeksu Giełdowego (WIG) pod kątem identyfikacji cykli mających dominujący wpływ na kształtowanie obserwowanego przebiegu indeksów. Autorzy publikacji dokonali dekompozycji przyjętych szeregów czasowych na podstawowe składowe za pomocą filtrów typu Baxter-Kinga i Hodricka-Prescotta, a następnie przedstawili uzyskane komponenty cykliczne w zakresie częstotliwości i określili na tej podstawie długości cykli analizowanych szeregów czasowych.

Presented the results of the analysis of the stock exchange indexes Dow Jones Industrial Average (DJIA) and the Warsaw Stock Exchange Index (WIG), conducted to identify cycles dominating the formation of the observed index fluctuations. Authors de-compose the assumed time series into their basic components, using Baxter-King and Hodrick-Prescott filters, and next they present the resulting cyclical components concerning frequency, on the basis of which they establish cycle lengths for the analysed time series. (MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baxter M., King R. G., Measuring Business Cycles: Approximate Band-Pass Filters for Economic Time Series, National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 5022, 1995, strona internetowa http://www.nber.org/papers/w5022.pdf z dnia 2003.12.08.
 2. Benati L., Band-pass filtering, cointegration, and business cycle analysis, Bank of England, Working Paper No. 142, 2001, strona internetowa http://www.bankofengland.co.uk/ wpAVP142.pdf z dnia 2004.05.28.
 3. S.Burns A. F., Mitchell W. C., Measuring Business Cycles, N.Y.: NBER, New York 1946.
 4. Hamilton J. D., Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton 1994.
 5. Hodrick R. J., Prescott E. C., Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, Journal of Money Credit and Banking, Vol. 29, No. 1, 1997 s. 1-16.
 6. King R., Plosser C., Stock J., Watson M., Stochastic Trends and Economic Fluctuations, National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 2229, 1987, strona internetowa http://www.nber.org/papers/w2229.pdf z dnia 2004.05.28.
 7. Kydland F., Prescott E. C., Business Cycles: Real Facts and Monetary Myth, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, Vol. 14, Spring 1990, s. 3-18.
 8. Maravall A., del Rio A., Time Aggregation and the Hodrick-Prescott Filter, Documento de Trabajo No 0108, Servicio de Estudios, Banco de Espana 2001, strona internetowa http://www.bde.es/informes/be/docs/dt0108e.pdf z dnia 2002.12.09.
 9. Murphy J. J., Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa 1999.
 10. Nelson C. R., Plosser C. L, Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series; Some Evidence and Implications, Journal of Monetary Economics, Vol. 10, 1982, s. 129-162.
 11. Skrzypczyński P., Borowski K., Teoria impulsu i jej empiryczne potwierdzenie przy użyciu metod filtracji szeregów czasowych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 38, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2003, s. 60-77.
 12. Stock J. M., Watson M. W., Business Cycle Fluctuations in U.S. Macroeconomic Time Series, National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 6528, 1998, strona internetowa http://www.nber.org/papers/w6528.pdf z dnia 2003.12.08.
 13. Syczewska E. M., Analiza relacji długookresowych: estymacja i weryfikacja, Monografie i Opracowania 462, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu