BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Weron Rafał, Wójcik Sławomir
Tytuł
Analiza składowych głównych w modelowaniu powierzchni implikowanej zmienności
Źródło
Rynek Terminowy, 2005, nr 1, s. 103-108
Słowa kluczowe
Opcje, Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych, Wycena opcji, Model Blacka-Scholesa, Analiza szeregów czasowych
Options, Modeling of time-space, Options pricing, Black-Scholes model, Time-series analysis
Abstrakt
W artykule opisane zostało zastosowanie analizy PCA do przekrojów powierzchni implikowanej zmienności w ustalonym punkcie moneyness, oraz do analizy PCA przekrojów w ustalonym punkcie czasu do terminu wygaśnięcia. Okazuje się, że zastosowanie analizy składowych głównych pozwala, kosztem niewielkiej utraty informacji, znacznie zredukować liczbę zmiennych potrzebnych do opisu zmienności.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Augustyński (2004) Kalibracja modeli HJM, BGM i Jamshidiana za pomocą metody PCA, Rynek Terminowy 24, 120-128.
 2. F. Black (1976) The pricing of commodity contracts, J. Financial Economics 3,167-179.
 3. F. Black, M. Scholes (1973) The pricing of options and corporate liabilities, J.Political Economy 81, 637-654.
 4. R. Cont, J. da Fonseca (2002) Dynamics of implied volatility surfaces, Quantitative Finance 2, 45-60.
 5. M. Fengler, W. Hardle, P. Schmidt (2002) The Analysis of Implied Volatilities,w W. Hardle, T. Kleinow, G. Stahl (red.) Applied Quantitative Finance, Springer,Berlin.
 6. B. Flury (1988) Common Principle Components Analysis and Related Multivariate Models, Wiley, New York.
 7. T. Garliński, R. Weron (1999) Krótka historia VOLAX-u - czyli jak próbowano handlować implikowaną zmiennością, Rynek Terminowy 6, 52-56.
 8. W. Hardle (1990) Applied Nonparametric Regression, Cambridge University Press, Cambridge.
 9. K. Karhunen (1946) Zur spektraltheorie stochastischer prozesse, Annales Academiae Scientiarum Fennicae, vol. 34.
 10. M. Loeve (1955) Probability Theory, Van Nostrand, Princeton, N.J.
 11. J. Lumley (1970) Stochastic Tools in Turbulence, Academic Press, New York.
 12. E.A. Nadaraya (1964) On estimating regression, Theory Prob. Appl. 10,186-190.
 13. A. Rosenfeld, A.C. Kak (1976) Digital Picture Processing, Academic Press,New York.
 14. J. Stoer, R. Bulirsch (1987) Wstęp do analizy numerycznej, PWN, Warszawa.
 15. K. Szulżyk, A. Palczewski (2003) Kalibracja modelu struktury terminowej HJM do polskiego rynku obligacji skarbowych, Rynek Terminowy 19,124-128.
 16. G.S. Watson (1964) Smooth regression analysis, Sankhya series A 26,359-372
 17. A. Weron, R. Weron (1998, 1999) Inżynieria finansowa: wycena instrumentów pochodnych, symulacje komputerowe, statystyka rynku, WNT, Warszawa.
 18. R.Weron, S. Wójcik (2004) Analiza składowych głównych w modelowaniu implikowanej zmienności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1037, 315-324.
 19. S. Wójcik (2003) Generator scenariuszy dla portfeli opcyjnych - toolbox w Matlabie, praca magisterska, PWr.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu