BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolupa Michał
Tytuł
Polska myśl ekonometryczna na przestrzeni ostatnich 25 lat (lata 1979-2004). Główne kierunki badań realizowanych w ośrodkach: szczecińskim, toruńskim, krakowskim, wrocławskim i częściowo warszawskim
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2005, vol. 52, z. 4, s. 38-40, bibliogr. 22 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Ekonometria, Przegląd literatury
Econometrics, Literature review
Abstrakt
Artykuł przeglądowy, w którym - na zamówienie Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN - autor przedstawia swoją ocenę rozwoju polskiej ekonometrii, wskazując autorów najważniejszych prac oraz najważniejsze problemy badawcze w ostatnim ćwiećwieczu w obrębie tej dyscypliny nauki.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki A., Kaliszyk S., Kolupa M., Koincydencja i efekt katalizy w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1984.
 2. Cieślak M. (red.), Nieklasyczne metody prognozowania, PWN, Warszawa 1983.
 3. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze, metody i zastosowania, PWN, Warszawa 1987.
 4. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych objaśniających, PWN, Warszawa 1982.
 5. Hellwig Z., O optymalnym wyborze predykant, Przegląd Statystyczny, nr 3, 1969.
 6. Hellwig Z., Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, Przegląd Statystyczny, nr 3, 1976.
 7. Hellwig Z., Efekt katalizy, jego wykrywanie i usuwanie, Przegląd Statystyczny, nr 3, 1977.
 8. Hellwig Z., Model z kompensatorem różnicowym, Przegląd Statystyczny, nr 2, 1989.
 9. Hozer J., Tempus locus homo casus et fortuna regit factum, Wyd. Oficyna "in plus", Szczecin 2003.
 10. Hozer J., Zawadzki J., Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1990.
 11. Kolupa M., Macierze brzegowe w badaniach ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1982.
 12. Kolupa M., Dowód hipotezy Z. Hellwiga, Przegląd Statystyczny, nr 3, 1993.
 13. Kolupa M., Szczepańska-Grużlewska J., Macierze brzegowe, teoria, algorytmy, zastosowania ogólne i ekonometryczne, PWE, Warszawa 1993.
 14. Kolupa M., Plebaniak J., Budowa portfela lokat, PWE, Warszawa 2002.
 15. Kolupa M., Teoria par korelacyjnych, Wyd. WSHiP, Warszawa 2002.
 16. Kudrycka L, Problemy i metody modelowania ekonometrycznego, PWN, Warszawa 1984.
 17. Nowak A., Metody doboru zmiennych, PWN, Warszawa 1984.
 18. Radzio A., Kompensatory różnicowe. Studium teoretyczne, SGH, Warszawa 1993.
 19. Tabeau A., Zastosowanie przekształcenia różnicowego do modelu ekonometrycznego, SGH, Warszawa 1993.
 20. Tarczyński W, Rynki kapitałowe, tom I i tom II, Placet, Warszawa 1997.
 21. Zeliaś A., Teoria prognozy, PWN, Warszawa 1997.
 22. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonometryczne, PWN, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu