BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzypek Elżbieta, Szczepańska Katarzyna
Tytuł
Motivation in Quality Management as a Factor of Market Success
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 1997, vol. 31, s. 199-213
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Motywacje, Zarządzanie przez jakość
Quality management, Motivation, Total Quality Management (TQM)
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule omówiono rolę motywacji w zarządzaniu przez jakość. Przedstawiono źródła przewagi konkurencyjnej, czynniki stymulujące konieczność jej zbudowania, warunki niezbędne dla osiągniecia i utrzymania. Omówiono też bariery utrudniające uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Przedstawiono istotę TQM i najważniejsze jego elementy. Wskazano na potrzeby motywacji w odniesieniu do kadry kierowniczej oraz pracowników.. Omówiono rolę, sposób przeprowadzania i przydatność szkoleń z punktu widzenia wdrażania TQM. Dokonano również prezentacji wyników badań dotyczących wybranych aspektów motywacji, przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach.

The article discussed the role of motivation in quality management. Discussed barriers which make difficult to rich competition superiority on the market. Presented essence of TQM and its the most important elements. Shows necessity of motivation with reference to management staff and employees. Discussed role and usefulness of training from point of view putting into practice TQM. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu