BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiatr Maciej S.
Tytuł
Rating kredytowy. Praktyczne aspekty implementacji wewnętrznych modeli oceny ryzyka kredytowego - przykład Niemiec i Japonii
Credit Rating. Practical Aspects of Implementation of Internal Models of Credit Risk Evaluation - German and Japanese Examples
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 66, s. 56-72
Słowa kluczowe
Rating, Ryzyko kredytowe, System bankowy, Kredyt bankowy
Rating, Credit risk, Banking system, Bank credit
Kraj/Region
Niemcy, Japonia
Germany, Japan
Abstrakt
Zaprezentowano zasady konstrukcji najnowszego modelu ratingowego, wykorzystywanego do zarządzania ryzykiem kredytowym w Grupie Finansowej niemieckich Kas Oszczędnościowych oraz w banku japońskim działającym w skali międzynarodowej. Analiza głównych zalet i ograniczeń zastosowania modelu ratingowego posłużyła Autorowi do identyfikacji głównych przesłanek szerszego wykorzystania tego modelu w polskim sektorze bankowym przy jednoczesnym uwzględnieniu rozwiązań postulowanych przez Komitet Bazylejski w Nowej Umowie Kapitałowej.

Presented structure of the latest rating model, using to credit risk management in Financial Group of German Savings Banks and Japanese bank functioning on international scale. The author identify main factors of using this model in Polish banking sector. (MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu