BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymański Waldemar
Tytuł
Konsolidacja polskiego rynku energetycznego na tle europejskich rynków energetycznych
Consolidation of Polish Power Industry on the Background of European Power Market
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 66, s. 123-136, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Energetyka, Rynek energetyczny, Energia elektryczna, Polityka energetyczna
Energetics, Energy market, Electric power, Energy policy
Abstrakt
Zaprezentowano rozwiązania rynkowe i zasady działania przedsiębiorstw na rynku energetycznym w wybranych krajach Unii Europejskiej. Jako cel artykułu przyjęto wskazanie kierunków potencjalnych rozwiązań rynku energetycznego w Polsce, w wyniku wprowadzenia mechanizmów rynkowych do jego działalności. Autor wskazał przy tym na wzrost ryzyka inwestycyjnego, na które składa się niestabilność cen energii oraz ryzyka związanego z rozdzieleniem produkcji energii od jej przesyłu.

Presented market solutions and principles of companies' activity on power market in selected European countries. The goal of this article is to point out the directions of potential solutions of power market in Poland. The author concentrates on increase of investment risk. (MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Wydawnictwa zwarte:
 2. Energetyka w Unii Europejskiej. Droga do konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu" pod red. nauk. dr A. Dobroczyńskiej, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2003.
 3. Hazel J., Fuzje i przejęcia; narzędzia podejmowania decyzji strategicznych, Wydawnictwo K.E. Lider S.C., Warszawa 2000.
 4. Artykuły prasowe i okolicznościowe:
 5. Beskidzki Dom Maklerski S.A, Wydział Analiz, Raport Analityczny Południowy Koncern Energetyczny.
 6. Biedrzycki J., Janiszewska Z., Kozak M., Seklecki P., Europejski Rynek Energii Elektrycznej i gazu - projekty nowych uregulowań komisji europejskiej, "Biuletyn URE 2/2004".
 7. Ciszewska B., Monopolowa recydywa, "Rzeczpospolita", 28.09.2000.
 8. Duda M., Liberalizacja rynku a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, "Biuletyn URE 1/2004", URE, Warszawa 2004.
 9. Juchniewicz L., Stanowisko Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie kryteriów uznania rynku energii elektrycznej za rynek konkurencyjny, "Biuletyn URE 4/2000".
 10. Mielczarski W., Konsolidacja w energetyce, "Nowe Życie Gospodarcze", Towarzystwo Autorów "NŹG", Kielce 25.06.2000.
 11. Sanderski A., Reguły WTO w handlu energii, "Biuletyn URE 2/2003", Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2003, Nr 2(28).
 12. Zelkowski J., Strategia rozwoju branży energetycznej w krajach Unii Europejskiej, "Rynek Energii", Lublin 2003, Nr 6/2003.
 13. Materiały internetowe:
 14. www.cire.pl/UE/odcinki.ee.html
 15. www.wirtschaft-polen.de/pl/pdf-infobiezace/infojbiez_27.06.02.pdf
 16. www.mgip.gov.pl/GOSPODARKA/Energetyka/Konkurencja+w+sektorze+energetycznym.htm
 17. www.wirtschaft-polen.de/pl/pdf-infobiezace/info_biez_27.06.02.pdf
 18. www.pke.pl/dp/cms/content.xml7id=&mi=midl0&mp=midl0
 19. www.ure.gov.pl/prezes/st_prezesa_lhtml
 20. www.megaenergia.pl/index.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu