BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oczkowska Renata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Uwarunkowania procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw
Conditions Governing the Internationalisation of Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 677, s. 17-31, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Rynki międzynarodowe, Marketing, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Enterprise internationalization, Globalization of enterprise activity, International market, Marketing, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zadaniem opracowania jest zaprezentowanie uwarunkowań internacjonalizacji przedsiębiorstw w wybranych przekrojach. W pracy omówiono trzy płaszczyzny uwarunkowań: tendencje rozwojowe w skali globalnej, otoczenie na rynku krajowym oraz na potencjalnym rynku zagranicznym i możliwości wewnętrzne przedsiębiorstwa.

In this article, the author discusses the conditions governing the internationalisation of enterprises on three levels. Global-scale development trends constitute the first level. The second level is linked to the situation on the domestic market, which may bolster internationalisation, and the situation on a given foreign market, which can in turn lead to expansion onto that given market. The third level involves enterprises' internal opportunities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albaum G., Strandskov J., Duerr E., International Marketing and Export Management, Addison Wesley Longman Publ., Harlow 1998.
 2. Berndt R., Altobelli C.F., Sander M., Internationale Marketing-Politik, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 1997.
 3. Bożyk P., Integracja gospodarcza w Europie i na świecie [w:] P. Bożyk, J. Misala, M. Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2001.
 4. Chuck F., Global Competition in the 7990, „Journal of Business Strategy" 1983, vol. 3.
 5. Dębicki M., Prawo — źródło barier w działalności międzynarodowej przedsiębiorstw [w:] Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, pod red. M.K. Nowakowskiego, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1997.
 6. Dietl J., Wyzwania rynku globalnego dla konkurencyjności polskiego biznesu [w:] Euromarketing. Koncepcje, strategie, metody, pod red. J.W. Wiktora, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1999.
 7. Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja, wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa 2001.
 8. Globalizacja. Strategia i zarządzanie, G. Stonehouse, J. Kamili, D. Campbell, T. Purdie, Feldberg SJA, Warszawa 2001.
 9. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Konkurencyjność przedsiębiorstw z Europy Środkowej na rynku europejskim, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 9.
 10. Hüneberg R., Internationales Marketing, Verlag Moderne Industrie, Landsberg, Lech 1994.
 11. Kanter R.M., When Giants Learn to Dance, Pitman Publishing, London 1989.
 12. Karcz K., Postawy konsumentów wobec produktów zagranicznych a decyzje w marketingu międzynarodowym [w:] Współczesne problemy marketingu międzynarodowego, pod red. J.W. Wiktora, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998.
 13. Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999.
 14. Levitt Th., The Globalization of Markets, „Harvard Business Review" 1983, vol. 61.
 15. Ludwikowski R.R., Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego, t. l, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 16. Narula R., Dunning J.H., Explaining International R&D Alliances and the Role of Governments, „International Business Review" 1998, nr 7.
 17. Nowak-Far A., Globalna konkurencja. Strategiczne zarząadzanie innowacjami w przedsiębiorstwach wielonarodowych, PWN, Warszawa 2000.
 18. Nowakowski M.K., Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000.
 19. Omahe K., The Border Less World: Power and Strategy in the Interlinked Economy, Harper Business, New York-London 1990.
 20. Penc J., Zarządzanie oparte na wiedzy, „Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 1.
 21. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1998.
 22. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 23. Przybylska K., Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 24. Sheth J., Esghi G., Global Strategic Management Perspectives, Cincinnati, West Chicago, Carrolloton, Livermore 1989.
 25. Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, K. Fonfara, M. Gorynia, E. Najlepszy, J. Schroeder, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000.
 26. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 1999.
 27. Sundram A.K., Black J.S., The International Business Environment. Text and Cases, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1995.
 28. Sznajder A., Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, PWN, Warszawa 1995.
 29. Szromnik A., Elementy marketingu międzynarodowego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994.
 30. Szromnik A., Etnocentryzm konsumencki Polaków - zjawisko przejściowe czy marketingowa bariera internacjonalizacji? [w:] Zarządzanie i Marketing, Prace Naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998.
 31. Szymański W., Globalizacja - wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
 32. Wiktor J.W., Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej — koncepcja i zasady funkcjonowania [w:] Euromarketing. Koncepcje, strategie, metody, pod red. J.W. Wiktora, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1999.
 33. Zorska A., Ku globalizacji?, PWN, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu