BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gableta Małgorzata, Owczarz Natalia
Tytuł
Pracodawcy wobec sytuacji na rynku pracy branży IT
The Attitude of Employers to the Situation on the IT Labor Market
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 2, s. 33-42
Słowa kluczowe
Technologia informacyjna, Pracodawcy, Rynek pracy
Information Technology (IT), Employers, Labour market
Abstrakt
W artykule przedstawiono problemy pracodawców związane z pozyskiwaniem pracowników o kompetencjach pożądanych w branży IT. Stwierdzono, że w ich pozyskiwaniu i retencji zasadniczą rolę odgrywa wielkość przedsiębiorstwa oraz jego wizerunek jako pracodawcy. Podjęto także próbę wskazania na możliwości wzrostu skuteczności rekrutacji w małych i średnich przedsiębiorstwach omawianej branży.

This paper presents the problems facing employers in attracting employees with competencies that are desirable in the IT sector. Evidence has been found that the size of the company and its image as an employer play a fundamental role in attracting and maintaining employees. An effort was also madę to identify possibilities for the effective growth in recruitment in small and medium-sized IT companies.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J. (2004), Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 2. Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Baruch Y. (2001), Employability: a substitute for loyalty? "Human Resource Development International ", Vol. 4.
 4. Dale M. (2004), Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Gableta M. (2003), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 133.
 6. Reed A. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM). Innowacje, Wydawnictwo Petit, Warszawa, s. 40-42.
 7. Schwał K, Seidel K. G. (1997), Marketing kadrowy,Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
 8. Welch J., Welch S. (2005), Winning znaczy zwyciężać, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa, s. 103-120.
 9. Urbaniak B. (2004), Skutki rozwoju gospodarki opartej na technologiach informacyjnych [w:] Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 33.
 10. Urbaniak B., Bohdziewicz P. (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności. Raport 2004, IPISS, Warszawa.
 11. Zbiegień-Maciąg L. (1996), Marketing personalny, czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, Wydawnictwo Business Press, Warszawa. (2005) "Zarządzanie na Świecie", nr l, s. 31.
 12. http://serwisy.gazeta.pl/edukacja/2029020,52282,2946254.html
 13. http://www.cisco.corn/global/PL/prasa/news/20051012.shtml
 14. http://www.technologpark.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu