BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podemski Wojciech
Tytuł
Transformacja systemu informacyjnego małej firmy doradczej w ramach wdrożenia ISO 9001:2000 : Studium przypadku
Transformation of the Information System of a Small Consulting Company According to ISO 9001:2000 : Case Study
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1086, s. 213-221, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą
Słowa kluczowe
System informacyjny przedsiębiorstwa, Normy ISO 9001, Studium przypadku
Information system of enterprises, ISO 9001, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczył przedsięwzięcia, polegającego na zmianach w systemie informacyjnym w ramach wdrożenia systemu zarządzania jakością, zgodnego z ISO 9001:2000 w niewielkiej firmie doradczo-szkoleniowej S. Celem zmian było zwiększenie sprawności operacyjnej przedsiębiorstwa, a w efekcie zrealizowanie założonych celów gospodarczych. Praca była próbą usystematyzowania podejścia do istotnej zmiany w niewielkiej firmie świadczącej usługi niematerialne i nadanie mu bardziej uniwersalnego charakteru

The paper refers to a change of information system as a project in frames of implementation the quality management system, according to ISO 9001:2000 executed in small consulting company. The goal of the change is to improve operational efficiency of the company which determines achievement of business goals. This article is an attempt of systematic approach to significant change in small service company and presentation it as the general practice in this kind of enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
  2. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
  3. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Metody projektowania i wdrażania systemów, Placet, Warszawa 2001.
  4. Kotarbiński T., Sprawność i błąd, PZWS, Warszawa 1970.
  5. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.
  6. Krupski R., Elementy zarządzania strategicznego, Wrocław 1996.
  7. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, AE, Wrocław 2003.
  8. Mazurek-Łopacińska K., Orientacja na klientów przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
  9. PN-EN ISO 9001, PKN,Warszawa 2001.
  10. Rother M., Shook J., Naucz się widzieć. Eliminacja marnotrawstwa poprzez mapowanie strumienia wartości, WCTT, Wrocław 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu