BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurkiewicz Anna
Tytuł
Znaczenie potencjału ludzkiego i jego rozwoju w organizacji
The Meaning of the Human Potential and Its Progress in an Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Marketing i Zarządzanie (3), 2005, nr 29, s. 154-162, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Potencjał przedsiębiorstwa, Kapitał intelektualny, Człowiek w przedsiębiorstwie, Rozwój przedsiębiorstwa
Human Resources Management (HRM), Potential of enterprise, Intellectual capital, Human in enterprises, Enterprise development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój i wykorzystanie potencjału ludzkiego jest jednym z podstawowych czynników wpływających na pozycję organizacji na konkurencyjnym rynku. Dlatego, zdaniem autorki, tak istotne jest zwrócenie uwagi na znaczenie i rozwój tego czynnika w organizacji.

A lot of present managers emphasize that human potential is the only source of relatively permanent competitive advantages. A human being and its knowledge, experience and motivation can make organization competitive. Therefore it's fundamental to pay attention to meaning and progress of this factor in an organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 2. Czynniki sukcesu w sferze personalnej, „Zarządzanie na Świecie" 2003, nr 8.
 3. Drucker P. R, Praktyka zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994.
 4. Dlaczego potencjał ludzki liczy się coraz bardziej?, „Zarządzanie na Świecie" 1998, nr 8.
 5. Efektywność wykorzystania potencjału ludzkiego w przedsiębiorstwach, „Zarządzanie na Świecie" 1990, nr 5.
 6. Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 7. Jak lepiej wykorzystywać potencjał ludzki, „Zarządzanie na Świecie" 2003, nr 6.
 8. Kryński Z., Rozwój pracowników [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi, pod red. H. Czubasiewicz, Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2001.
 9. Majątek intelektualny przedsiębiorstwa ważniejszy niż materialny, „Zarządzanie na Świecie" 2002, nr 3.
 10. Pocztowski A., Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 1993, nr 118.
 11. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998.
 12. Słownik języka polskiego, t. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 13. Słownik języka polskiego, t. VI, pod red. W. Doroszewskiego, PWN, Warszawa 1964.
 14. Wykorzystanie kapitału intelektualnego, „Zarządzanie na Świecie" 1994, nr 10.
 15. Zarządzanie potencjałem pracy, pod red. A. Sajkiewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-3478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu