BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lach Daniel Eryk
Tytuł
Nowe formy zatrudnienia a zabezpieczenie społeczne w zakresie ochrony zdrowia
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2006, nr 5, s. 9-19
Słowa kluczowe
Zabezpieczenie społeczne, Ochrona zdrowia, Polityka zatrudnienia, Formy zatrudnienia, Stosunek pracy, Ubezpieczenia społeczne, Reforma ubezpieczeń społecznych
Social security system, Health care protection, Employment policy, Employment forms, Legal employment relation, Social insurance, Social insurance reform
Abstrakt
Regionalizacja ubezpieczeń, zwiększenie roli mechanizmów wolnorynkowych, prywatyzacja, czy wręcz przeciwnie - upaństwowienie; w rozmaitych krajach odmiennie kształtuje się problem społecznego ubezpieczenia pracowniczego w zakresie ochrony zdrowia. Różnorodności tej musi towarzyszyć także różnorodność form zatrudnienia w tym sektorze. Opracowanie niniejsze jest próbą zaprezentowania efektów poszukiwań rozwiązania tego zagadnienia w wybranych państwach i przemyśleń autora dotyczących ewentualnej rekonstrukcji systemu polskiego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna., Warszawa, Kraków 1994, s. 26.
 2. A. Chobot, Nowe formy zatrudnienia, Warszawa 1997, s. 14.
 3. A. Chobot, A. Kijowski, Nowa koncepcja zobowiązaniowego stosunku pracy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1988, nr 4, s. 45.
 4. A. Chobot, Pojęcie i znaczenie telepracy jako nowoczesnej formy zatrudnienia (aspekty prawne), "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1996, nr 2, s. 96.
 5. Full-time/part-time job most popular combination among couples, http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/arbeid-inkomen-sociale-zekerheid/ arbeidsmarkt/publicaties/artikelen/ 2005-1752-wm.htm.
 6. W. Gitter, Strukturen der Reform der gesetzlichen Krankenversicherung, "Die Sozialegesrichtsbarkeit", Heft 3 März 1991, s. 86-87.
 7. W.C. Hsiao, Abnormal economics in the health sector, "Health Policy", 1995, vol. 32, s. 125-139.
 8. I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne w ubezpieczeniach społecznych, Kielce 1998, s.41
 9. I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenie społeczne (chorobowe, rentowe i emerytalne). Zarys części ogólnej, Łódź 1987, s. 35.
 10. J. Jończyk, Transformacja ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia. W: Konstutyucyjne problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Referaty na XV Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, red. H.Szurgacz, Wrocław 2005, s. 113 i n.
 11. A. Kijowski, Zakres swobody pracodawcy w korzystaniu z zatrudnienia cywilnoprawnego (w:) Prawo pracy a wyzwania XXI wieku, Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner, Warszawa 2002, s. 220.
 12. K. Kolasiński, Modele i funkcje ubezpieczeń społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Rozprawy, Toruń 1990, s. 136.
 13. K. Krzeczkowski, Idee przewodnie ubezpieczeń społecznych. Instytut Spraw Społecznych. Sprawy Ubezpieczeniowe i Statystyczne Nr 9. Warszawa 1936, s. 147-148
 14. Z. Kubot, Pojęcie kierownictwa pracodawcy (w:) Prawo pracy a wyzwania XXI wieku, Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner, Warszawa 2002, s. 250-251.
 15. Z. Kubot, Szczególne formy zatrudnienia i samozatrudnienia (w:) Szczególne formy zatrudnienia, red. Z. Kubot, Wrocław 2000, s. 10.
 16. D.E. Lach, Roszczenia regresowe przysługujące NFZ, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 8, s. 20 i n.
 17. P. Nejno, Nieubezpieczeni w Stanach Zjednoczonych. Kim są i jakie jest ich zdrowie, "Prawo i Medycyna" 2005, nr 1, s.71
 18. Part-time work booming in last decade, publikacja holenderskiego urzędu statystycznego CBS, źródło: http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/ arbeid-inkomen-sociale-zekerheid/ arbeidsmarkt/publicaties/artikelen/ archief/2004/2004- 1505-wm.htm.
 19. R. Rzepka, Model finansowania świadczeń zdrowotnych w USA, "Prawo i Medycyna" 2002, nr 12, s.127
 20. B. Schulte, Reformy zabezpieczenia społecznego w Europie (w:) Referaty na VI Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1999, s. 214.
 21. O. Soszyńska, Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach otwartej metody koordynacji, "Polityka Społeczna" 2004, nr 10, s. 18.
 22. Ch. Sowada, Reforma zdrowia w Niemczech, "Polityka Społeczna" 2004, nr 10, s. 25.
 23. A. Supiot, Zatrudnienie pracownicze i zatrudnienie niezależne (w:) Referaty na VI Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1999, s. 143.
 24. B. Wagner, O swobodzie umowy o pracę raz jeszcze (w:) Prawo pracy a wyzwania XXI wieku, Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner, Warszawa 2002, s. 359-381.
 25. W.C. Włodarczyk, Reformy zdrowotne, Kraków 2003, s. 87.
 26. W.C. Włodarczyk, Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Łódź-Kraków-Warszawa 1996, s. 329-330.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu