BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barcz Jan
Tytuł
Prawno-polityczne ramy debaty nad przyszłością Unii Europejskiej
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2006, nr 1, s. 5-26
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Reforma UE, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Konkurencyjność, Rozwój gospodarczy, Konstytucja UE
Economic and political integration of Europe, EU Reform, International security, Competitiveness, Economic development, EU Constitution
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Unia Europejska znalazła się bez wątpienia w obliczu głębokiego i poważnego kryzysu. Nie chodzi tu jedynie o problemy, jakie wystąpiły w toku procedury ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego, lecz o znacznie istotniejsze kwestie, dotyczące wewnętrznego kształtu ustrojowego Unii, ekonomicznego kierunku rozwoju integracji, przyszłego znaczenia Unii w stosunkach międzynarodowych, kontynuacji strategii rozszerzenia oraz miejsca poszczególnych państw członkowskich w procesie podejmowania decyzji w Unii. Od odpowiedzi na powyższe zasadnicze pytania będzie w najbliższych latach zależeć to, czy „przyszła Unia" stanie się ważnym, wiarygodnym partnerem w podejmowaniu decyzji w skali globalnej, czy będzie w stanie efektywnie dbać o bezpieczeństwo swoich państw członkowskich, czy odpowie na wezwanie do wzięcia odpowiedzialności za rozszerzenie sfery stabilności, demokracji i gospodarki rynkowej, czy podniesie poziom konkurencyjności swoich państw członkowskich, a tym samym zareaguje na wyzwania liberalizacyjne w skali globalnej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Alexander: Europe in a Global Age. London 2005, s. 6 i n.
 2. J. Barcz, C. Mik, A. Nowak-Far: Ocena Traktatu konstytucyjnego: wyzwania dla Polski. Instytut Spraw Publicznych. Warszawa 2003.
 3. J. Barcz: Przewodnik po Traktacie konstytucyjnym wraz z tekstem Traktatu. Warszawa 2005
 4. St. Biernat: Możliwe następstwa odmowy ratyfikacji traktatu konstytucyjnego przez jedno lub kilka państw członkowskich. W: S. Dudzik (red.): Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej. Kraków 2005, s. 482.
 5. Z. Brzeziński: Wybór. Dominacja czy przywództwo. Kraków 2004, s. 107.
 6. B. Geremek: Potrzebujemy Europy politycznej. Tekst wykładu wygłoszonego 3 listopada 2005 r. w Berlinie. "Gazeta Wyborcza" z 31 grudnia 2005 r. - l stycznia 2006 r.
 7. E. Guild, S. Carrera: No Constitutional Treaty? Implications for the Area of Freedom, Security and Justice. "CEPS Working Document", 2005, nr 231.
 8. Instytucjonalne implikacje ewentualnego odrzucenia Traktatu konstytucyjnego. W: Implikacje ewentualnego odrzucenia Traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej. Ocena następstw dla Polski w perspektywie długookresowej. Instytutu Kościuszki. Kraków 2005, s. 11 i n.
 9. F. Jasiński: Implikacje odrzucenia Traktatu konstytucyjnego dla Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. W: Implikacje ewentualnego odrzucenia Traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej. Ocena następstw dla Polski w perspektywie długookresowej. Instytutu Kościuszki. Kraków 2005, s. 45 i n.
 10. H. Kleger, I. P. Karolewski, M. Munke: Europäische Verfassung. Zum Stand der europäischen Demokratie im Zuge der Osterweiterung. Munster-Hamburg-London 2004, s. 1781 n.
 11. J. Łukaszewski: Kryzys integracji europejskiej i wyzwania dla Polski. W: Rzecz o przyszłości Europy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Warszawa 2005, s. 55 i n.
 12. T. Młynarski: Implikacje odrzucenia Traktatu konstytucyjnego dla obszaru Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. W: Implikacje ewentualnego odrzucenia Traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej. Ocena następstw dla Polski w perspektywie długookresowej. Instytutu Kościuszki. Kraków 2005, s. 75 i n.
 13. C. Mik: Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki. Warszawa 2000, s. 270-271.
 14. G. Milton, J. Keller-Noellet, A. Bartol-Saurel: The European Constitution. Its Origins, Negotiation and Meaning. London 2005.
 15. Przyszłość Unii Europejskiej. Aspekty polityczne. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Warszawa 2005.
 16. K. Skubiszewski: Polityka zagraniczna i odzyskanie niepodległości. Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993. Warszawa 1997.
 17. P. Świeboda: Granice kompromisu w dziedzinie podejmowania decyzji większością kwalifikowaną. Raport aktualizacyjny. W: J. Barcz (red.): Przyszły Traktat konstytucyjny. Zagadnienia prawno-polityczne, instytucjonalne i proces decyzyjny w UE. Warszawa 2004, s. 242 i n.
 18. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Warszawa 2004.
 19. M. Wróblewski: Dyskurs konstytucyjny w Unii Europejskiej - pojęcie konstytucji i konstytucjonalizmu w porządku prawnym Unii Europejskiej. W: S. Dudzik (red.): Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej. Kraków 2005, s. 69 i n.
 20. W sprawie debaty nad przyszłym kształtem Unii. W: Rzecz o przyszłości Europy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Warszawa 2005, s. 83 i n.
 21. J. Życiński: Rola fundamentów aksjologicznych w procesie integracji europejskiej. W: Umocnienie aksjologii UE ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Warszawa 2005, s. 9 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu