BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kranz Jerzy
Tytuł
Unia Europejska - zrozumienie konieczności i konieczność zrozumienia
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2006, nr 1, s. 27-58
Słowa kluczowe
Suwerenność, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Konstytucja UE, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Interes narodowy
Sovereignty, Economic and political integration of Europe, EU Constitution, Systemic transformation, National interest
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Podpisanie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, a następnie zahamowanie procesu jego ratyfikacji odbywało się w atmosferze napięcia politycznego i kontrowersji prawnych. Dla autora nie ulega wątpliwości, iż pośpiech w negocjowaniu jego tekstu nie przyczynił się do popularności powstałego dzieła. Niesprzyjające okazały się też sytuacja społeczno-gospodarcza w niektórych krajach tzw. starej Unii oraz słaba polityczna gotowość do rozszerzenia Unii. Zdaniem autora w europejskiej - w tym polskiej - dyskusji na tematy unijne dominuje zbyt często wąsko rozumiany interes narodowy (zwłaszcza niesprawnych gospodarczo państw) oraz przerzucanie się hasłami; emocje i lęk przesłaniają dalekosiężne perspektywy; fachowa i rzeczowa informacja zbyt rzadko dociera do społeczeństw zniechęconych problemami dnia codziennego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Barcz, C. Mik, A. Nowak-Far: Ocena Traktatu Konstytucyjnego: wyzwania dla Polski. Warszawa 2003.
 2. J. Barcz (red.): Przyszły Traktat Konstytucyjny. Zagadnienia prawno-polityczne, instytucjonalne i proces decyzyjny w UE. Warszawa 2004.
 3. J. Barcz: Traktat Konstytucyjny - umocnienie roli parlamentów narodowych w procesie integracji europejskiej. W: J. Barcz (red.): Demokratyzacja i wzmocnienie legitymacji Unii Europejskiej. Warszawa 2005, s. 32-40.
 4. S. Biernat: Tworzenie prawa Unii Europejskiej. W: J. Barcz (red.): Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, wyd. 2. Warszawa 2004, s. 205-232.
 5. S. Biernat: Prawo Unii Europejskiej a praw o państw członkowskich. W: J. Barcz (red.): Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, wyd. 2. Warszawa 2004, s. 233-270.
 6. A. von Bogdandy: Demokratie, Globalisierung, Zukunft des Volkerrechts - eine Bestandsaufnahme. "Zeitschrift fur auslandisches öffentliches Recht und Volkerrecht" (Heidelberg Journal of International Law), 2003, nr 4? s. 853-877.S. Dudzik (red.): Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej. Kraków 2005.
 7. A. von Bogdandy (Hrsg.): Europdisches Verfassungsrecht. Berlin-Heidelberg 2003.
 8. M. Bothe: Terrorism and the Legality of Pre-emptive Force. "European Journal of International Law", 2003, vol. 14, nr 2.
 9. A. Chayes, A.H. Chayes: The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements. London 1995.
 10. J. Combacau, S. Sur: Droit international public. Paris 1999 (4eme ed.), s. 228-229.
 11. V. Constantinesco: Competences et pouvoirs dans les Communautes europeennes. Paris 1974.
 12. J. Crawford: The Creation of States in International Law. Oxford 1979, s. 53 i 56.
 13. G. Dahm, J. Delbruck, R. Wolfram: Volkerrecht, t. 1/1. Berlin, New York 1989, s. 524.
 14. J. Donnelly: State Sovereignty and Human Rights. 2004, s. l (http://www.du.edu/gsis/hrhw/ working/2004/21-donnelly-2004.pdf).
 15. L. Ehrlich: Prawo narodów. Kraków 1947.
 16. Th.M. Franek: The Emerging Right to Democratic Governance. "American Journal of International Law", 1992, vol. 86, nr 1, s. 46-91.
 17. F. Fukuyama: Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku. Poznań 2005.
 18. R. Grzeszczak: Parlamenty państw członkowskich w Unii Europejskiej. Wrocław 2004.
 19. K. Grzybowski: Historia doktryn politycznych i prawnych. Warszawa 1968.
 20. A. James: Sovereign Statehood: The Basis of International Society. London 1986.
 21. O. Jouanjan: Leprincipe d'egalite devant la loi en droit allemand. Paris 1992.
 22. S. Jovanovic: Restriction des competences discretionnaires des Etats en droit international. Paris 1988.
 23. J. Kranz: Suwerenność państwa i prawo międzynarodowe. W: Spór o suwerenność. Warszawa 2001, s. 128-131.
 24. J. Kranz: Entre Vinfluence et r intervention. Certains aspects jur idiques de l 'assistance flnanciere multilateral. Frankfurt am Main 1994, s. 88-98.
 25. R. Kwiecień: Suwerenność państwa. Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym. Kraków 2004
 26. N. MacCormick: Questioning Sovereignty: Law, State, and Practical Reason. Oxford 1999; "Political Studies", 1999, vol. 47, Issue 3 (Special Issue).v W. Meng: Extraterritorial Jurisdiktion im öffentlichen Wirtschaftsrecht. Berlin 1994.
 27. C. Mik: Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. I. Warszawa 2000.
 28. C. Mik: Legitymacja demokratyczna Unii Europejskiej w świetle Traktatu konstytucyjnego. W: J. Barcz (red.): Demokratyzacja i wzmocnienie legitymacji Unii Europejskiej. Warszawa 2005, s. 18-31.
 29. C. Mik: State Sovereignty and European Integration: Public International Law, EU Law and Constitutional Law in the Polish Context. W: N. Walker: Sovereignty in Transition. Oxford 2003, s. 383-384.
 30. A. Muller-Wewel: Souveranitatskonzepte im geltenden Volkerrecht. Frankfurt/M. 2003.
 31. P. Norman: The Accidental Constitution. The- Making of Europe's Constitutional Treaty. Brussels 2005 (2nd edition).
 32. A. Nowak-Far: Zasada demokracji partycypacyjnej w projekcie Traktatu Konstytucyjnego jako środek umacniania praw obywatelskich w Unii Europejskiej. W: Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku. Opole 2004, s. 83-92.
 33. S. Oeter: Souveranitat und Demokratie als Probleme in der "Verfassungsentwicklung" der Europaischen Union. "Zeitschrift fur auslandisches öffentliches Recht und Volkerrecht", 1995, nr 3, s. 688.v S. Oeter: Vertrag oder Yerfassung: Wie offen Idsst sich die Souveranitdtsfrage halten? W: Th. Bruha, J. J. Hesse, C. Nowak (Hrsg.): Welche Yerfassung fur Europa? Baden-Baden 2001, s. 243-264.
 34. I. Pernice: Multilevel Constitutionalism. Walter Hallstein Institut, Paper, 2002, nr 5 -http://www.whi-berlin.de/.
 35. Ph. Pettit: Two-dimensional Democracy, National and International. Institute for International Law and Justice, Working Paper, 2005, nr 8 - http://www.iilj.org/papers/documents/2005.8Pettit.pdf.
 36. H. Quaritsch: Souveranitdt. Entstehung und Entwicklung des Begriffs in Frankreich und Deutschland vom 13. Jahrhundert bis 1806. Berlin 1986.
 37. J. Rabkin: The Case for Sovereignty: Why the World Should Welcome American Independence. Washington 2004.
 38. Ch. Rousseau: Droit international public, t. II. Paris 1974, s. 55-95.
 39. K. Skubiszewski: Warunki uzyskania członkostwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Poznań 2004.
 40. K. Skubiszewski: Zarys prawa międzynarodowego publicznego, 1.1. Warszawa 1955, s. 158
 41. A.-M. Slaughter: International Law in a World of Liberal States. "Journal europeen de droit international", 1995, nr 4, s. 503-538.
 42. A. Smolar: Nie odchodzi, nie umiera. "Gazeta Wyborcza" z 25-26 listopada 2000 r., s. 12.
 43. A.D. Sofaer: On the Necessity of Pre-emption. "European Journal of International Law", 2003, vol. 14, nr 2.v H. Steinberger: Sovereignty. W: R. Bernhardt (ed.): Encyclopedia of Public International Law, t. 10 (1987), s. 408.
 44. S. Sur: Sur quelques tribulations de l'Etat dans la societe Internationale. "Revue generale de droit international public", 1993, nr 3, s. 885.
 45. Chr. Tomuschat: Obligations Arising for States without or against Their Will. "Recueil des cows de T Academic de droit international", 1993, t. IV, s. 195-374.
 46. N. Walker (ed.): Sovereignty in Transition. Oxford 2003.
 47. J.H.H. Weiler, U. Haltern. F. Mayer: European Democracy and Its Critique. Five Uneasy Pieces. Harvard Jean Monnet Working Paper, 1995, nr 1.
 48. J.H.H. Weiler: The State " uber alles ". Demos, Telos and the German Maastricht Decision. Harvard Jean Monnet Working Paper, 1995, nr 6.
 49. W. J. Wołpiuk (red.): Spór o suwerenność. Warszawa 2001.
 50. A. Wyrozumska, W. Czapliński: Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe. Warszawa 2004, s. 229-253.
 51. A. Wyrozumska: Państwa członkowskie a Unia Europejska. W: J. Barcz (red.): Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, wyd. 2. Warszawa 2004, s. 307-336.
 52. J. Zajadło: Legalność i legitymizacja interwencji humanitarnej. "Państwo i Prawo", 2004, nr 1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu