BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grosse Tomasz Grzegorz
Tytuł
Czy jest możliwy przełom instytucjonalny w Unii Europejskiej?
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2006, nr 1, s. 59-80
Słowa kluczowe
Konstytucja UE, Instytucje EWG, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Prawo WE
EU Constitution, EEC institutions, Economic and political integration of Europe, European Community law
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Próba prognozy losów integracji europejskiej w obecnej sytuacji trudności politycznych w Europie, nie jest zdaniem autora prosta. Brak realnej perspektywy dokonania przełomu instytucjonalnego może oznaczać problemy funkcjonowania Unii Europejskiej według obowiązującego obecnie kompromisu konstytucyjnego. Możliwy jest powrót do debaty konstytucyjnej (nie przesądzając ostatecznej formuły prawnej podjętych decyzji) wzmacniającej wymiar integracji międzyrządowej. Przykładem silnie zaznaczającym tę tendencję byłoby przyjęcie rozwiązań dotyczących nowej formuły wzmocnionej współpracy. Możliwe jest również wzmocnienie mechanizmów prawno-sądowniczych, zwłaszcza wobec najsłabiej zintegrowanych z resztą wspólnoty nowych krajów członkowskich. Ograniczeniem dla rozwoju integracji według modelu wspólnotowego mogą stać się różnice kultury prawnej i trudności rozwoju europejskiej kultury politycznej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K.J. Alter: Establishing the Supremacy of European Law: The Making of an International Rule of Law in Europe. Oxford-New York 2002, s. 60-63.
 2. K.J. Alter: The European Unions Legal System and Domestic Policy: Spillover or Backlash! "International Organization", 2000, vol. 54, nr 3.
 3. K. Bachmann: Z perspektywy Brukseli: Czy UE ma świadomość geopolityczną? W: Rocznik strategiczny 2004/05. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i -wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. Warszawa 2005.
 4. D.J. Bailey: Governance or Crisis of Governmentality? Applying Critical State Theory at the European Level. "Journal of European Public Policy", 2005, vol. 12, nr 2.
 5. J. Barcz: W sprawie debaty nad przyszłym kształtem Unii. W: Rzecz o przyszłości Europy. Warszawa 2005.
 6. J. Barcz: Kilka uwag w sprawie kompromisu dotyczącego traktatu konstytucyjnego z polskiego punktu widzenia. W: W. Małachowski: Polska-Niemcy a rozszerzenie Unii Europejskiej, tom l, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Warszawa 2004.
 7. Z. Bauman: Europa - niedokończona przygoda. Kraków 2005, s. 122-123.
 8. K.V. Beyme: Asymmetric Federalism Between Globalization and Regionalization. "Journal of European Public Policy", 2005, vol. 12, nr 3.
 9. T.A. Börzel: Mind the Gap! European Integration Between Level and Scope. "Journal of European Public Policy", 2005, vol. 12, nr 2.
 10. Ch. Calliess: Orzecznictwo a prawo europejskie - o prawie sędziowskim we Wspólnocie Europejskiej. W: B. Dolnicki (red.): Znaczenie orzecznictwa w systemie źródeł prawa. Prawo europejskie a prawo krajowe. Bydgoszcz-Katowice 2005.
 11. C. J. Carrubba, L. Murrah: Legal Integration and the Use of the Preliminary Ruling Process in the European Union. "International Organization", 2005, vol. 59.
 12. M. Fratianni: EU Enlargement and Flexible Integration. W: M.L. Campanella, S.C.W. Eijffin-ger (eds.): EU Economic Governance and Globalization. Cheltenham, Northampton 2003.
 13. G. Garret: The Politics of Legal Integration in the European Union. "International Organization", 1995, vol. 49, nr 1.
 14. D. Grimm: Przez konstytucję do integracji. "Nowa Europa", 2005, nr 1.
 15. G.T. Grosse: Debata nad modelami kapitalizmu w Unii Europejskiej. "Polska w Europie", 2005, nr l.
 16. T.G. Grosse: Jaka przyszłość konstytucji, jakie losy integracji europejskiej! "Polski Przegląd Dyplomatyczny", 2005, nr 3 (25), t. 5.
 17. T.G. Grosse: Zastosowanie teorii równowagi sił do analizy procesów integracji regionalnej w Azji Wschodniej i Europie. "Sprawy Międzynarodowe", 2005, nr 3.
 18. J. Habermas: Czy Europie potrzebna jest konstytucja? "Nowa Europa", 2005, nr 1.
 19. Ch. Jeffery, W.E. Paterson: Germany and European Integration: A Shifting of Tectonic Plates. W: H. Kitschelt, W. Streeck (eds.): Germany. Beyond the Stable State. London-Portland 2004.
 20. L. Jesień: Otwarta metoda koordynacji. Kontekst i znaczenie dla Polski. "Polska w Europie", 2004, nr 1.
 21. M.M. Kenig-Witkowska: Reforma instytucjonalna Unii Europejskiej - zagrożenia dla metody wspólnotowej (uwagi na marginesie traktatu ustanawiającego Konstytucją dla Europy). W: E. Piontek (red.): Reformowanie Unii Europejskiej. Wybrane problemy prawne okresu przemian. Warszawa 2005.
 22. H.F. Koeck: Enhanced Cooperation in the Draft Constitution for Europe. W: E. Piontek (red.): Reformowanie Unii Europejskiej. Wybrane problemy prawne okresu przemian. Warszawa 2005.
 23. A. Lisiecka: Prawo wspólnotowe w porządku prawnym państw członkowskich. W: E. Piontek (red.): Szkice z prawa Unii Europejskiej. Tom III: Problemy konstytucyjne. Warszawa 2005.
 24. E.D. Mansfield, E. Reinhardt: Multilateral Determinants of Regionalism: The Effects of GATT/WTO on the Formation of Preferential Trading Arrangements. "International Organization", 2003, nr 57.
 25. F. Mayer: The European Constitution and the Courts. Adjudicating European Constitutional Law in a Multilevel System. NYU School of Law, "The Jean Monnet Working Papers", 2003, nr 9.
 26. S. Michałowski: Niemcy: wewnętrzne wyzwania - zewnętrzna stabilność. W: Rocznik strategiczny 2004/05. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i -wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. Warszawa 2005.
 27. A. Moravcsik: The European Constitutional Compromise and the Neofunctionalist Legacy. "Journal of European Public Policy", 2005, vol. 12, nr 2.
 28. A. Moravcsik: Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach. "Journal of Common Market Studies", 1993, vol. 31, nr 4.
 29. G. Morgan: The Idea of a European Superstate, Public Justification and European Integration. Princeton-Oxford, s. 25-41.
 30. J. Mosher: Open Method of Coordination: Functional and Political Origins. "ECS A Review", 2000, vol. 13, nr 3.
 31. S. Parzymies: Unia Europejska 25 państw - super mocarstw o czy superpaństwo? W: Rocznik strategiczny 2004/05. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i -wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. Warszawa 2005.
 32. E. Piontek: Traktat konstytucyjny. Oblicze zmian. W: E. Piontek (red.): Szkice z prawa Unii Europejskiej. Tom III: Problemy konstytucyjne. Warszawa 2005.
 33. J. Rifkin: The European Dream: How Europe's Vision of the Future Is Quietly Eclipsing the American Dream. New York 2004.
 34. T. Risse: Neofunctionalism, European Identity, and the Puzzles of European Integration. "Journal of European Public Policy", 2005, vol. 12, nr 2.
 35. B. Rittberger, F. Schimmelfennig: The Constitutionalization of the European Union. Explaining the Parliamentarization and Institutionalization of Human Rights. "Political Science Series" (Institute for Advanced Studies), 2005, nr 104.
 36. E. Romaniuk-Całkowska: Rząd francuski i federalizacja Unii Europejskiej. "Polski Przegląd Dyplomatyczny", 2004, nr 4.
 37. F. Schimmelfennig, U. Sedelmeier: Theorizing EU Enlargement: Research Focus, Hypotheses, and the State of Research. "Journal of European Public Policy", 2002, vol. 9, nr 4.
 38. A. Scott: The Political Economy of Enlargement. W: F. Cameron (ed.): The Future of Europe. Integration and Enlargement. London-New York 2004.
 39. A. Stone Sweet: Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe. Oxford-New York 2000.
 40. A. Stubb: A Categorization of Differentiated Integration. "Journal of Common Market Studies", 1996, vol. 34, nr 2.
 41. M. Szwarc: Zróżnicowana integracja i wzmocniona współpraca w prawie Unii Europejskiej. Warszawa 2005, s. 21-22.
 42. Traktat o Unii Europejskiej. Tekst ujednolicony. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej - www.ukie.gov.pl
 43. R. Trzaskowski: Ćwiczenie wyobraźni. Próba oceny traktatu konstytucyjnego, "Nowa Europa", 2005, nr 1.
 44. R. Trzaskowski: Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Warszawa 2005, s. 331-333.
 45. H. Wallace: Flexibility: A Tool of Integration or a Restraint on Disintegration? W: K. Neun-reither, A. Wiener (eds.): European Integration after Amsterdam. Institutional Dynamics and Prospects for Democracy. Oxford-New York 2000.
 46. J.H.H. Weiler: Epilogue: The Fisher Debate - The Dark Side. NYU School of Law. New York 2000.
 47. J.H.H. Weiler: In Defence of the Status Quo: Europe s Sonderweg. W: J.H.H. Weiler, M. Wind (eds.): European Constitutionalism beyond the State. Cambridge 2003.
 48. J.H.H. Weiler: The State "über alles". Demos, Telos and the German Maastricht Decision, NYU School of Law, "The Jean Monnet Working Papers", 1995, nr 6. New York 1995.
 49. A. Wiener: Finality vs. Enlargement: Constitutive Practices and Opposing Rationales in the Reconstruction of Europe. W: J.H.H. Weiler, M. Wind (eds.): European Constitutionalism beyond the State. Cambridge 2003.
 50. A. Wiener: Toward a Transnational Nomos. The Role of Institutions in the Process of Constitutionalization. NYU School of Law, "The Jean Monet Working Papers", 2003, nr 9.
 51. A. Wivel: The Security Challenge of Small EU Member States: Interests, Identity and the Development of the EU as a Security Actor. "Journal of Common Market Studies", 2005, vol. 43, nr 2.
 52. J. W. De Zwaan: The Role of the European Commission Over the Years: Changes and Challenges. W: J.W. De Zwaan, J.H. Jans, F.A. Nelissen, S. Blockmans (red.): The European Union: An Ongoing Process of Integration. The Hague 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu