BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurczewska Urszula
Tytuł
Lobbing w Unii Europejskiej - implikacje dla krajów kandydujących
Lobbing in the European Union - its implications for candidating countries
Źródło
Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego / Szkoła Główna Handlowa, 2001, nr 1, s. 92-102
Słowa kluczowe
Grupa interesu, Lobbing
Interest group, Lobbying
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W Unii Europejskiej w ciągu ostatnich kilkunastu lat rzecznictwo interesów odgrywa coraz donioślejszą rolę, co przejawia się głównie w tworzeniu stałych sieci kontaktów grup interesu z instytucjami wspólnotowymi, a także w gwałtownym wzroście ugrupowań lobbingowych, firm świadczących usługi prawne, konsultingowe, przedstawicielstw międzynarodowych korporacji. W artykule przedstawiono niektóre organizacje rzecznictwa interesów. Dokonano charakterystyki najważniejszych organizacji reprezentujących interesy ekonomiczne i regionalne. Pominięte zostały ugrupowania promocyjne, konsumenckie, rzecznicy ochrony środowiska itp.

The advocacy of interests has become increasingly important in the European Union for the last few years. The sign of it is establishing permanent contact networks of interest groups with the EU institutions and a dramatic increase in the number of lobbing groups, consulting companies, and agencies of international cooperation. The publication discusses organizations of interests' advocacy. It characterises the most important organizations representing economic and regional interests. It omits, however, promotion organizations, consumers' organizations, the advocates of natural environment protection, etc.(MN)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-6150
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu