BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czubała Anna (Wydział Zarządzania), Jonas Krzysztof, Smoleń Tomasz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Internacjonalizacja usług w Polsce
The Internationalisation of Services in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 677, s. 33-54, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Usługi, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Spółki kapitałowe, Franchising, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Formy internacjonalizacji
Services, Foreign investment, Direct investments, Capital company, Franchising, Economic literature analysis, Forms of internationalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
"Internacjonalizacja jest ważnym czynnikiem decydującym o rozwoju podażowej strony rynku usług w Polsce". W pracy omówiono formy internacjonalizacji pasywnej. Podjęto próbę ustalenia znaczenia kapitału zagranicznego dla rozwoju sektora i marketingu usług w Polsce w okresie transformacji systemowej.

Internalisation means the flow of capital, goods, services, people and ideas between different countries; it is a bilateral process. Active internalisation means the expansion of Polish enterprises onto foreign markets. Passive internationalisation, on the other hand, involves foreign investors conducting business in Poland. In this article, the authors discuss three forms of internationalisation in Poland: import and export, direct investment and franchising. Therefore, apart from export, the text relates foremost to passive internationalisation. The purpose of the article is to present the different ways of internationalising services in Poland, as well as to show its impact on the development of this sector in Poland and the reduction of the economic gap separating Poland from highly developed countries. The deliberations and analysis presented in the article suggest that the services sector actively participates in the internationalisation process. This is evidenced by the increasing share of services in foreign direct investments in Poland, the development of franchising and the rising share of enterprises with foreign capital in the Polish services market. The authors also show that the growth of foreign investment in the services sector contributes to the elimination of barriers to growth resulting from capital scarcity, the acceleration of restructuring of service enterprises, and the modernization of services potential. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilans płatniczy na bazie transakcji oraz bilans aktywów i pasywów zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej za 2002 rok, Warszawa, wrzesień 2003, http://www.nbp.pl/publikacje/ index.html
 2. Błaszczak A., Raport: Franchising, „Rzeczpospolita" 1997, nr 127.
 3. Brzozowski J., Usługowy mit, „Boss - Gospodarka" 2003, nr 6.
 4. J. Chojna, Miejsce podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce narodowej Polski [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2002.
 5. Domański T., Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź2001.
 6. Groenroos C., International Strategies for Services, „Journal of Services Marketing" 1999, nr 4/5.
 7. Grzegorczyk W., Strategie marketingowe przedsiębiorstw na tynkach zagranicznych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.
 8. Kopeć U., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce światowej i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2002.
 9. Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999.
 10. Krawczyk A., Rozwój franchisingu w Polsce. Problemy napotykane przez franchisodawców, www.franchisinginfo.pl, 30 stycznia 2003 r.
 11. Kuczewska L., Polski handel usługami na arenie międzynarodowej, „Handel Wewnętrzny" 2002, nr 3.
 12. Lenartowicz-Łysiak A., Marketing międzynarodowy usług [w:] Marketing globalny i jego strategie. Uwarunkowania, podstawowe opcje, instrumenty, pod red. L. Żabińskiego, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2002.
 13. Masłowski A., Spółki z kapitałem zagranicznym na krajowym rynku usług [w:] Przejawy globalizacji na rynku usług w transformującej się gospodarce, pr. zbiór., IRWiK, Warszawa 2003.
 14. Raport o franchisingu w Polsce 2003/2004, Profit System, Warszawa 2003.
 15. Skiba A., Sprawdzona licencja na biznes, „Gazeta Prawna - Gazeta Gospodarcza" 2003, nr 242.
 16. Szukalski S., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze usług rynkowych w Polsce jako instrument globalizacji [w:] Przejawy globalizacji na rynku usług w transformującej się gospodarce, pr. zbior., IRWiK, Warszawa 2003.
 17. Vandermerwe S., Chadwick M., The Internationalization of Services, „Services Industries Journal" 1989, nr 1.
 18. Ważniewski P., Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej [w.] Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2002.
 19. Zagoździńska L, Podmioty z kapitałem zagranicznym w Polsce w 2000 roku [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu