BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak-Far Artur
Tytuł
Ustrój gospodarczy Unii europejskiej w dobie kryzysu konstytucyjnego
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2006, nr 1, s. 81-95
Słowa kluczowe
Struktura gospodarcza, Integracja gospodarcza, Jednolity rynek wewnętrzny, Konstytucja UE, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
Economic structure, Economic integration, European Single Market, EU Constitution, Economic and Monetary Union (EMU)
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Unia Europejska jest obecnie dojrzałą formą integracji ekonomicznej, z unikatowym modelem ustroju gospodarczego, który jest definiowany nie tylko przez samo istnienie rynku wewnętrznego z jego gwarancjami swobody przepływu osób, towarów, usług, kapitału i płatności bieżących, ale przede wszystkim (w porównaniu z innymi sferami integracji gospodarczej na świecie) ingerencję prawa wspólnotowego w treść polityk gospodarczych państw członkowskich UE, jak również poszerzanie sfery funkcjonowania i oddziaływania w tym zakresie unijnych standardów postępowania. Ogólnym celem autorów Traktatu Konstytucyjnego było usprawnienie ustroju gospodarczego Unii Europejskiej. Chodziło o nadanie UE takiej formy, w której ramach mogłaby ona sprawniej realizować nie tylko swoje własne zadania wewnętrzne, ale również cel globalny, określany zwykle jako zapewnienie gospodarce europejskiej międzynarodowej konkurencyjności w długim okresie. Wprawdzie cele te są realizowane także jakby obok Traktatu, w dotychczasowych ramach prawnych, jednak kryzys wynikający z jego odrzucenia w referendach ratyfikacyjnych we Francji i Holandii z pewnością wpływa na funkcjonowanie ustroju gospodarczego Unii Europejskiej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Eichengreen European Monetary Unification: Theory, Practice, and Analysis. Cambridge 1997, s. 225-269.
  2. S. Korkman: Fiscal Policy Coordination in EMU: Should it Go Beyond the SGP? w: W.A. Brunila, M. Buti, D. Franco (eds.): The Stability and Growth Pact: The Architecture of Fiscal Policy in EMU. Palgrave, Basingstoke 2001, s. 287-308.
  3. A. Nowak-Far: Unia gospodarcza i pieniężna. W: J. Barcz (red.): Zmiany w dziedzinie rynku wewnętrznego i polityk sektorowych. Warszawa 2005, s. 34-35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu