BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowa Bożena
Tytuł
Agroturystyka i jej społeczno-ekonomiczne znaczenie dla terenów wiejskich
The Agricultural Tourism and Her Socioeconomical Meaning for Country Grounds
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Marketing i Zarządzanie (3), 2005, nr 29, s. 228-235, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Wieś, Agroturystyka, Rozwój regionalny, Gospodarstwa rolne
Village, Agrotourism, Regional development, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono przesłanki rozwoju usług agroturystycznych na terenie województwa podkarpackiego. Nakreślono działalność agroturystyczną jako szansę tworzenia nowych miejsc pracy i alternatywne źródło dochodu dla ludności wiejskiej.

There appeares many diffirent form of tourism in last ten year. One of them is agrotourism which has become very popular. The point of the agrotourism is that residents of big cities, towns come to village to spend their free time. The biggest problem of agrotourism evolution in podkarpackie is too little interest on the part of authority. It is not easy for farmer to gain enough money to start an activity. The main problem are law regulations that are not clear. Despite all these problems agrotourism should evaluate to the advantages for farmers and tourists. Agrotoutism is a great chance for agriculture. It can activate many localities characterised by low salaries and unemployment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dębniewska M., M. Tkaczuk, Agroturystyka - koszty, ceny, efekty, POLTEXT, Warszawa 1997.
  2. Drzewiecki M., Problemy rozwoju agroturystyki w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, „Problemy Turystyki" 1995, nr 5.
  3. Gannon A., Agroturyzm a rozwój wsi. Wprowadzenie do rozwijania przedsięwzięć agroturystycznych, Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Kraków 1993.
  4. Jarosz A., M. Żołdak, Problemy rozwoju infrastruktury turystycznej Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego, „Folia Turistica" 1992, nr 4.
  5. Jaźwińska A., Potrzeby oświatowo-doradcze rolników prowadzących działalność agroturystyczną [w:] Potrzeby oświatowo-doradcze rolników w okresie przemian społeczno-gospodarczych (materiały pokonferencyjne), SGGW, Warszawa 1998.
  6. Wolak P., Agroturystyka - to interes, „Agrobazar" 1992, nr 10-11.
  7. Żmija J., Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego terenów wiejskich w Polsce południowej [w:] Rozwój terenów wiejskich w Polsce południowej (materiały z Konferencji Naukowej), Wyd. Czuwamy, Kraków 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-3478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu