BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Duraj Tomasz
Tytuł
Pojęcie osoby zarządzającej w imieniu pracodawcy zakładem pracy : Wykładnia i praktyka
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 6, s. 19-27
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Prawodawstwo, Przedsiębiorstwo, Pracodawcy, Kodeks pracy
Management, Legislation, Enterprises, Employers, Labour Code
Abstrakt
Mimo iż ustawodawca posługuje się w przepisach kodeksu pojęciem osoby (pracownika) zarządzającej w imieniu pracodawcy zakładem pracy od 1994 r., dopiero w wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. doszło do ustanowienie jego definicji. Należy jednak podkreślić, że nie zdecydowano się na stworzenie definicji o charakterze uniwersalnym, która w sposób kompleksowy i zbiorczy konkretyzowałaby treść tego terminu, a jedynie ograniczono się do jej sformułowania na potrzeby głównie działu szóstego kodeksu pracy poświęconego problematyce czasu pracy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. N.G. Aleksandrów, Prawny stosunek pracy, Warszawa 1951, s. 224.
 2. G. Bieniek, Przedsiębiorstwa państwowe - przepisy i komentarz, Warszawa 1997, s. 111.
 3. J. Drozdowicz, Zarząd w systemie samorządu spółdzielni, Warszawa 1968, s. 11 i n.
 4. L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 1999, s. 44.
 5. M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy - komentarz, Warszawa 2000, s. 14.
 6. M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy - komentarz, Warszawa 2000, s. 711-712.
 7. M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Prawo pracy, t. l, Warszawa 2001, s. I/C/141.
 8. M. Gersdorf, Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, Warszawa 1993, s. 35.
 9. B. Gliński, Zarządzanie (w.) Mata encyklopedia ekonomiczna, Warszawa 1974, s. 929.
 10. Z. Hajn, Glosa do wyroku SN z 16 grudnia 1998 r., II UKN 394/98, OSP 2000, nr 12, póz. 177, s. 594.
 11. Z. Hajn, Nowa regulacja przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1996, nr 10, s. 20.
 12. Z. Hajn, Pracodawca (w:) Encyklopedia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - komentarz do instytucji prawnych, red. L. Florek, Warszawa 2001, s. l i n.
 13. Z. Hajn, Pojęcie pracodawcy po nowelizacji kodeksu pracy - cz. I, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1997, nr 5, s. 20.
 14. J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy - komentarz, Warszawa 1996, s. 398.
 15. U. Jackowiak, M. Piankowski, J. Stelina, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka, M. Zieleniecki, Kodeks pracy z komentarzem, Gdańsk 1996, s. 595.
 16. A. Jasińska, Odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych zmian kodeksu pracy, „Służba Pracownicza" 1997, nr 3, s. 9-10.
 17. K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy - komentarz, Zakamycze 2001, s. 334.
 18. J. Jończyk, Prawo pracy, Warszawa 1992, s. 147.
 19. L. Kaczyński, W sprawie jednostki organizacyjnej jako pracodawcy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 5, s. 38.
 20. A. Kidyba, Dyrektor jako organ przedsiębiorstwa państwowego, Warszawa 1993, s. 80-84 i 107-108.
 21. P. Kłosiewicz, Zagadnienia prawne stosunku pracy i odpowiedzialności dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, Warszawa 1973, s. 15-20.
 22. J. Kruczalak-Jankowska, Umowy menedżerskie, Warszawa 2000, s. 19.
 23. Z. Kubot, Kontrakty menedżerskie średniej kadry kierowniczej, Wrocław 1999, s. 16 i n.
 24. Z. Kubot, Rodzaje kontraktów menedżerskich (w:) Zarządzanie spółką prawa handlowego, Warszawa--Wrocław-Poznań-Zielona Góra 1997, s. 227.
 25. T. Liszcz, Status kadr kierowniczych w zakładach pracy gospodarki uspołecznionej (w:) Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, tom 6; red. T. Zieliński, Prace Naukowe UŚ, Katowice 1983, nr 622, s. 59.
 26. T. Liszcz, Stosunek pracy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego w PRL, Lublin 1986, s. 17.
 27. A. Patulski, Zatrudnianie i wynagradzanie kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, Gdańsk 2001, s. 25-26.
 28. M. Piekarski (w:) Kodeks cywilny - komentarz, tom I, Warszawa 1972, s. 230 i n.
 29. T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Warszawa-Wrocław-Kraków-Gdańsk 1978, s. 288.
 30. W. Pyzioł, Nowe zasady reprezentacji cywilnoprawnej przedsiębiorstw państwowych, „Państwo i Prawo" 1983, nr 4, s. 68.
 31. Z. Salwa, Kodeks pracy po nowelizacji - komentarz, Bydgoszcz 1996, s. 23-24.
 32. R. Szarek, Glosa do wyroku SN z 20.10.1998 r., (I PKN 390/98), OSP 2000, nr 7-8, s. 348.
 33. M. Święcicki, Podmioty stosunku pracy (w:) Podstawowe problemy prawa pracy, Warszawa 1957, s. 51.
 34. M. Święcicki, Prawo pracy, Warszawa 1968, s. 121.
 35. A. Wolter, Prawo cywilne, zarys części ogólnej, Warszawa 1982, s. 307 i n.
 36. Nowy kodeks pracy, red. J. Wratny, Warszawa 1996, s. 9.
 37. J. Wratny, D. Kotowska, J. Szczot, Nowy kodeks pracy z komentarzem, Warszawa 1996, s. 303.
 38. T. Zieliński (w:) Kodeks pracy - komentarz, pod red. T. Zielińskiego, Warszawa 2000, s. 119.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu