BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosiewicz-Górecka Urszula
Tytuł
Współdziałanie podmiotów na rynku lokalnym
Cooperation of Entities in the Local Market
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2006, nr 4, s. 87-106, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca regionalna, Samorząd terytorialny, Przedsiębiorczość lokalna, Współpraca przedsiębiorstw, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Regional cooperation, Local government, Local entrepreneurship, Enterprises cooperation, Public-Private Partnerships (PPP)
Abstrakt
Wyniki badań wskazują, że istnieje sprzężenie zwrotne pomiędzy rozwojem współpracy podmiotów występujących na danym rynku a rozwojem i konkurencyjnością tego rynku, o czym najlepiej świadczą klastry. W Polsce rozwój współpracy na rynkach lokalnych jest dopiero w początkowym stadium, choć po wejściu Polski do Unii Europejskiej można zaobserwować pozytywne zmiany w tym zakresie. W przyszłości szczególnie wskazane jest przyspieszenie jakościowych przemian w relacji przedsiębiorstwo - samorząd, które obecnie są ciągle zbyt słabe, podczas gdy ich stała współpraca oparta na zaufaniu i dobrej komunikacji oraz wzajemnym wspieraniu się może przynieść korzystne skutki dla poszczególnych przedsiębiorstw, jak i całego rynku lokalnego.

The article examines the development of economic cooperation and partnerships on local markets. It specifically focuses on relations between enterprises and local governments, cooperation among enterprises and cooperation between enterprises and business environment institutions. The analysis also covers various forms of cooperation among municipalities. The analysis is based on the results of a survey carried out by the Institute of the Home Market and Consumption in mid-2005 among 100 municipalities from 11 provinces.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Frąckiewicz E., [2004], Partnerstwo w regionie - koncepcja PPP a podeście marketingowe, [w:] Partnerstwo w regionie, praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Karwowskiego, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin.
 2. Gregor B., Marks M., [2004], Związki i stowarzyszenia gmin jako forma partnerstwa (na przykładzie gmin wiejskich województwa łódzkiego), [w:] Partnerstwo w regionie, praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Karwowskiego, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin.
 3. Grygier O., [2005], Prawdy i mity, "Rzeczpospolita" Rozwój infrastruktury, Vademecum, z 10 października.
 4. Klastry, [2004], Innowacyjne wyzwanie dla Polski, praca pod redakcją St. Szultki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, luty.
 5. Klich J., Poznańska K., [1999], Ośrodki wspierania biznesu w regionie krakowskim, [w:] Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, materiały konferencyjne pod redakcją J. Targalskiego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 6. Kostrzewski L., [2005], Razem łatwiej działać w biznesie, "Gazeta Wyborcza" z 15 grudnia.
 7. Kłosiewicz U., Słomińska B., [1998], Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu sieci handlowej, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 8. Kucharska B., Malinowska M., [2004], Współpraca w działalności przedsiębiorstw w Polsce. Wyniki badań, [w:] Partnerstwo w regionie, praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Karwowskiego, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin.
 9. Łęcka I., [2004], Amerykańskie doświadczenia w budowaniu aliansów pomiędzy uniwersytetami a przemysłem, [w:] Partnerstwo w regionie, praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Karwowskiego, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin.
 10. Nierenberg B., [2004], Współpraca zagraniczna województwa opolskiego, [w:] Partnerstwo w regionie, praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Karwowskiego, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin.
 11. Odorowicz A., [2004], Wybrane aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle wdrażania instrumentów polityki strukturalnej UE w latach 2004-2006 w Polsce, [w:] Partnerstwo w regionie, praca zbiorowa pod redakcją J. Karwowskiego, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin.
 12. Piwowar J., [2005], Wspólne przedsięwzięcia marketingowe przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w obszarze Unii Europejskiej, [w:] Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Karwowskiego, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin.
 13. Piesik L., [2005], Nowe Plany zagospodarowania przestrzennego. Prawo, a nie obowiązek, "Gazeta Prawna" z 19 lipca.
 14. Stopczyński B., [2005], Partnerzy wspomagający kreowanie i komercjalizacje innowacji, [w:] Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Karwowskiego, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin.
 15. Strużycki M., [2005], Male i średnie przedsiębiorstwa w kooperacji regionalnej, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 16. Strużycki M, Kłosiewicz U., [1996], Handel wewnętrzny na przełomie XX i XXI wieku (uwarunkowania, wyróżniki, dylematy rozwojowe), "Handel" nr 4.
 17. Witek J., [2004], Diagnoza partnerskich relacji między firmami a samorządem, [w:] Partnerstwo w regionie, praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Karwowskiego, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin.
 18. Zeman-Miszewska E., Krakowiak M., [2004], Rola jednostek samorządu terytońalnego we wspieraniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Partnerstwo w regionie, praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Karwowskiego, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin.
 19. Zientek-Varga J., [2005], Wspóldzialanie samorządów jest konieczne, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu