BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dec Małgorzata
Tytuł
Rola kredytów bankowych w funkcjonowaniu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
The Meaning of Bank's Credits in Activity of The Social Insurance Fund
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 65, s. 129-140
Słowa kluczowe
Kredyt bankowy, Ubezpieczenia społeczne, Fundusz ubezpieczeniowy, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS)
Bank credit, Social insurance, Insurance fund, Social Security Fund
Abstrakt
Dokonano analizy sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ze szczególnym podkreśleniem znaczenia kredytów bankowych dla finansowania deficytu w działalności tego funduszu.

Analysed financial situation of the Social Insurance Fund with special consideration of importance of bank's credits for deficit financing.(MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza wpływu czynników makroekonomicznych na sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2004, s. 3, 16-19.
  2. Art. 1 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.1998 Nr 137 poz. 887 ze zm.).
  3. Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2050 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2003, s.17.
  4. Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za lata 2006-2010, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2004, s.11-16.
  5. Strategia polityki społecznej 2007-2013. Wybrane propozycje Ministerstwa Polityki Społecznej do dyskusji, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa 2005, s. 11.
  6. http://www.zus.pl/
  7. http://www.nbp.pl/Dzienne/Stopy_procent.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu