BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
Tytuł
Swoboda przepływu pracowników, prowadzenia działalności gospodarczej oraz świadczenia usług - wzajemne relacje
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 5, s. 33-39
Słowa kluczowe
Prawa obywatelskie, Traktat o WE, Prawo WE, Swoboda przepływu osób w UE, Swoboda przepływu usług w UE, Państwa członkowskie
Civil Rights, European Community Treaty, European Community law, Freedom of movement for persons in the EU, Free movement of services in the EU, Member states
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Podstawę traktatową swobody przepływu osób stanowią postanowienia art. 39 (swoboda przepływu pracowników) i art. 43 TWE (swoboda prowadzenia działalności gospodarczej). Natomiast ogólna regulacja swobody przepływu usług znajduje się w art. 49 TWE. Między tymi przepisami zachodzą określone związki. Służą bowiem zapewnieniu obywatelom państw członkowskich możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym Wspólnoty poprzez podejmowanie zatrudnienia, prowadzenie działalności gospodarczej bądź świadczenie usług w dowolnym miejscu na jej terytorium1. Celem artykułu jest przedstawienie relacji zachodzących między tymi swobodami oraz ograniczeń i wyłączeń, jakie mogą być stosowane przez państwa członkowskie w ramach ich realizacji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Adamski, Swoboda świadczenia usług na tle konstrukcji rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej. Część H: relacje z innymi elementami rynku wewnętrznego, Kwartalnik Prawa Publicznego 2003, nr 1. s. 72.
 2. J. Barcz, Swoboda przedsiębiorczości [w:] Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, pod red. J. Barcza, Warszawa 2003, s. 81.
 3. P. Craig, G. de Burca, EU Law. Text, Cases and Materials, Oxford 2003, s. 826.
 4. J. Dudzik, Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej [w:] Prawo europejskie. Zarys wykładu, pod red. R. Skubisza i E. Skrzydło-Tefelskiej, Lublin 2003, s. 250.
 5. V. Edwards, EC Company Law, Oxford 1999, s. 336.
 6. J. Galster, C. Mik, Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego, Toruń 1995, s. 230.
 7. E. I. Kaldellis. Freedom of Establishment versus Freedom to Provide Services: An Evaluation of Case-law Developments in the Area of Indistinctly Applicable Rules, Legal Issues of European Integration 2001, vol. 28, no 1, s. 45.
 8. W. H. Roth. Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i swoboda świadczenia usług: zasad [w:] Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, pod red. M. A. Dausesa, Warszawa 1999, s. 411.
 9. E. Skibińska, Swoboda zakładania przedsiębiorstw [w:] Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), pod red. A. Wróbla, Zakamycze 2002, s. 325.
 10. E. Skrzydło-Tefelska, Swoboda świadczenia usług [w:] Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, pod red. J. Barcza, Warszawa 2003, s. 104.
 11. E. Srzydło-Tefelska, Swoboda świadczenia usług [w:] Prawo europejskie. Zarys wykładu, pod red. R. Skubisza i E. Skrzydło-Tefelskiej, Lublin 2003, s. 300-301.
 12. M. Szwarc, Ograniczenia swobody zakładania przedsiębiorstw i świadczenia usług w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Studia Prawnicze 2001, nr 2, s. 90.
 13. A. Zawidzka. Rynek Wewnętrzny Wspólnoty Europejskiej a interes publiczny. Warszawa 2005. s. 202.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu