BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bajorek-Ziaja Hanna
Tytuł
Naruszenie prawa wspólnotowego przez sąd krajowy
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 5, s. 40-41
Słowa kluczowe
Sądownictwo, Prawo WE, Państwa członkowskie
Judicature, European Community law, Member states
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Europejski Trybunał Sprawiedliwości
European Union (EU), Court of Justice of the European Communities
Abstrakt
Zgodnie z procedurą prejudycjalną (art. 234 TWE) Europejski Trybunał Sprawiedliwości dostarcza sądom krajowym wskazówek, w jaki sposób należy stosować normy prawa wspólnotowego. Rola Trybunału polega na dokonaniu wykładni prawa wspólnotowego lub orzekaniu w przedmiocie jego ważności, nie zaś na stosowaniu tego prawa do stanu faktycznego leżącego u podstaw postępowania przed sądem krajowym, gdyż to zadanie należy do właściwości sądu krajowego. Do Trybunału nie należy orzekanie ani w przedmiocie kwestii faktycznych podniesionych w ramach sporu przed sądem krajowym, ani w przedmiocie różnic w opiniach na temat wykładni lub stosowania przepisów prawa wewnętrznego państwa członkowskiego. Trybunał orzeka w przedmiocie wykładni lub ważności prawa wspólnotowego, dokonując wysiłków, by udzielona przez niego odpowiedź była pomocna w rozwiązaniu sporu, jednakże do sądu krajowego należy wyciągnięcie z niej odpowiednich wniosków, w tym w razie potrzeby niestosowania uregulowań prawa krajowego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu