BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lemanowicz Marzena
Tytuł
Czynniki sukcesu rolników działających w grupach producentów rolnych
Factors of Success of the Farmers Who are Active in Producer 'S Groups
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 1, s. 127-132, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Produkcja rolna, Rozwój rolnictwa, Efektywność rolnictwa
Agriculture, Agricultural production, Rural development, Efficiency in agriculture
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano cząstkowe wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w grupach producentów rolnych w Polsce na przełomie 2001/2002 roku. Wyniki te wskazują na wiele korzyści, które osiągnęli rolnicy w wyniku działań zintegrowanych. Polegają one m.in. na znalezieniu nowych rynków zbytu, poprawie jakości oferowanych produktów, zapewnieniu ciągłości dostaw, a także podejmowaniu działań z zakresu przygotowywania produktów do sprzedaży. Przedstawiono charakterystykę organizacyjną badanych grup oraz regulacje prawne dotyczące funkcjonowania grup producentów rolnych i organizacji producenckich w Polsce. (oryg. streszcz.)

The paper shows selected outcomes of the research, which was carried out on 62 Polish producer groups in 2001-2002. In these groups 279 farmers were questioned. Working as a group improves farmers ' competitive position on the market. This activity is essential because of disproportions of market strength, which occur between farmers and these firms that buy their products. The results of researches have shown many advantages, which farmers got as a result of integrated activities. The advantages consist of finding new sales markets, products ' quality improvement, guarantee of delivery continuity and products ' preparations for sale. The paper also includes Polish law regulations, which have made the basis for the producer groups functioning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - marzec 2004 r.
  2. Lemanowicz M. (2003): Grupy producenckie i marketingowe jako sposób wzmacniania pozycji konkurencyjnej rolników na rynku - praca doktorska napisana w Katedrze Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW w Warszawie, Warszawa.
  3. Ustawa z 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach (Dz. U. z dnia 20.10.2000 r., nr 88, poz. 983).
  4. Ustawa z 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu