BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drejka Maciej
Tytuł
Polityka gospodarcza wobec sektora MSP w Polsce
Economic Policy towards Small and Medium Sized Enterprises in Poland
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 64, s. 87-97
Słowa kluczowe
Otoczenie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorczości, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Polityka gospodarcza
Enterprise environment, Entrepreneurship development, Small business, Economic policy
Abstrakt
Stwierdzono, że o ile podstawowe wskaźniki ilościowe charakteryzujące małe i średnie przedsiębiorstwa są podobne do średnich unijnych, to jednak polskie przedsiębiorstwa są słabsze kadrowo, kapitałowo i technologicznie. Skuteczna pomoc dla tego sektora wymaga, aby oprócz instrumentów polityki makroekonomicznej stosować instrumenty specyficzne, skierowane jedynie do firm tego sektora.

The author claims that basic quantity factors, which characterised small and medium-sized enterprises are similar to European average. Moreover Polish enterprises are weaker in technology, capital and personnel. Efficient assistant should be addressed directly to small and medium-sized enterprises.(MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Etapy polityki Unii Europejskiej wobec MSP zob. http://www.twoja-firma.pl/artykuly/219, instrumenty-prawa-wtornego-a-polityka-prowadzona-wobec-msp-w-ue,l.html.
 2. http://www.twoja-firma.pl/artykuly/219,instrumenty-prawa-wtornego-a-polityka-prowadzona-wobec--msp-w-ue, l.html.
 3. http://www.parp.gov.pl
 4. I. Jaskólska, Nowe kryteria dla MSP, artykuł starszego konsultanta sekcji europejskiej PricewaterhouseCoopers.
 5. P. Kajka, B. Dobrakowski, Wsparcie dla MSP ze strony krajowych instytucji rządowych, artykuł, SKN Finanse Przedsiębiorstwa, http://www.centrumwiedzy.edu.pl/cw/index/php?sm=105.
 6. Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, dokument przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dn. 4 lutego 2003 r., Warszawa 2003.
 7. Program działań wobec małych i średnich przedsiębiorstw, Informacja prasowa, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Biuro Prasy i Informacji; http://www.mpips.gov.pl, Warszawa, 27 lutego 2003 r.
 8. Małe i średnie przedsiębiorstwa, http://www.poland.gov.pl/?dokument=199.
 9. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, www.stalowawola.pl/inc/mspwue.doc
 10. Opracowanie na podstawie: materiały informacyjne Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 11. J. Ostaszewski, Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej, Difin, Warszawa 2003, s. 115.
 12. Rządowy program rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2002-2006 "Kapitał dla przedsiębiorczych", Warszawa 2002, s. 14.
 13. Ustawa o działalności gospodarczej z dn. 28 grudnia 1988 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.).
 14. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r.) art. 4.
 15. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206), art. 6.
 16. Wieloletni program na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, http://www.parp.gov.pl/wielolet.php.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu