BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węc Janusz Józef
Tytuł
Projekt traktatu konstytucyjnego. Obrady Konferencji Międzynarodowej pod auspicjami prezydencji włoskiej
Draft Constitutional Treaty. Negotiations of the Intergovernmental Conference under the Italian Presidency
Źródło
Przegląd Zachodni, 2005, nr 4, s. 87-112
Słowa kluczowe
Strefa euro, Zarządzanie, Stosunki międzynarodowe, Integracja gospodarcza
Eurozone, Management, International relations, Economic integration
Abstrakt
Autor omawia ustalenia międzyrządowej konferencji zorganizowanej podczas prezydencji włoskiej, podczas której zdołano dojść do międzyrządowego konsensusu w dziesięciu kwestiach. Autor rozpatruje konferencję jako dobry początek dla negocjacji oraz możliwość dalszych sukcesów na tym polu w czasie prezydencji irlandzkiej.

The aim of the article is to reconstruct the proceedings and discussion of the inter-government conference during the Italian presidency, on the non-institutional rulings of the constitutional treaty. Among the several dozen disputable issues of a non-institutional nature brought up by the representations of particular governments, the Italian presidency managed to reach a compromise on just ten issues, later accepted by the Irish presidency and eventually introduced to the constitutional treaty. Although the results of the conference held under the auspices of the Italian presidency were rather moderate, they nevertheless made it possible to highlight and outline a feasible compromise to be achieved during the Irish presidency.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barcz J., Przewodnik po traktacie konstytucyjnym, Warszawa 2005
 2. Brussels European Council, 12 and 13 December: Presidency Conclusions, 5381/04
 3. Czachór Z., Zmiany i rozwój w systemie Unii Europejskiej po traktacie z Maastricht, Warszawa 2004
 4. Deklaracja w sprawie przyszłości Unii, w: Traktat z Nicei, zmieniający traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty, http//www.msz.gov.pl
 5. IGC 2003 - Meeting of Heads of State or Government, Brussels, 17/18 June 2004, CIG 81/04, 82/04, 83/04, 84/04, 85/04
 6. IGC 2003- Ministerial meeting, Luxembourg, 14 June 2004 CIG 80/04
 7. IGC 2003- Presidency proposals following the meeting of “focal points” on 4 May 2004, cig 76/04
 8. IGC 2003- Presidency proposals following the ministerial meeting on 24 May 2004, CIG 79/04
 9. Inauguracyjne spotkanie Konwentu w sprawie przyszłości Unii Europejskiej, Sekretariat Europej ski, UKIE, 28.02.2002 r., http://www.ukie.gov.pl
 10. Liebert U., Ponadnarodowa debata o konstytucji: wartość dodana traktatu konstytucyjnego dla demokracji?, w: Międzynarodowe implikacje procesu integracji europejskiej dla Polski i Niemiec, Kraków 2004
 11. Monitor Integracji Europejskiej, wydanie specjalne, nr 53, 2002, cz. II
 12. Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucją dla Europy, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2003
 13. Regierungskonferenz (dalej RK) 2003. Erklärung von Rom, Brüssel, 6. Oktober 2003
 14. RK 2003. Vermerk des Vorsitzes für die Delegationen. Klausurtagung der Minister in Neapel- Vorschlag des Vorsitzes, Brüssel, 25. November 2003, CIG 52/03
 15. RK 2003. Vermerk des Vorsitzes für die Delegationen. Nichtinstitutionelle Fragen, einschließlich von Änderungsvorschlägn zum Bereich Wirtschaft und Finanzen, Brüssel, 24. Oktober 2003, CIG 37/03
 16. RK 2003. Vermerk des Vorsitzes für die Delegationen. Vorläufiger Zeitplan, Brüssel, 6. Oktober 2003, CIG 5/03
 17. RK2003. Addendum zum Vermerk für die Delegationen. Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit, Brüssel, 24. Oktober 2003, CIG 38/03
 18. RK2003. Addendum zum Vermerk für die Delegationen. Tourismus, Brüssel, 1. Dezember 2003, CIG 56/03
 19. RK2003. Addendum zum Vermerk für die Delegationen. Vertragsrevision, Brüssel, 11. November 2003
 20. RK2003. Addendum zum Vermerk für die Delegationen.Verteidigung, Brüssel, 2. Dezember 2003, CIG 57/03
 21. RK2003. Addendum zum Vermerk für die Delegationen.Verteidigung, Brüssel, 2. Dezember 2003, CIG 57/1/03 REV 1
 22. RK2003. Addendum I zum Vorschlag des Vorsitzes, Brüssel, 9. Dezember 2003, CIG 60/03 ADD 1
 23. RK2003. Addendum zum Vermerk des Vorsitzes für die Delegationen. Regierungskonferenz (12.-13. Dezember 2003) CIG 60/03 ADD 1
 24. RK2003. Addendum zum Vermerk des Vorsitzes für die Delegationen. Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt, Brüssel 1. Dezember 2003, CIG 55/03
 25. The Intergovernmental Conference. Negotiations under the Italian Presidency http:/europa.eu.int/scadplus/cig2004/negotiations1
 26. Węc J. J., Spór o kształt konstytucji europejskiej, "Przegląd Zachodni" nr 3, 2004
 27. Węc J. J., Reforma instytucjonalna Unii Europejskiej w pracach Konwentu. Stanowisko Polski, w: Stanowisko Unii Europejskiej wobec Polski i jej sąsiadów w przededniu poszerzenia, Krakow 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2437
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu