BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarębska Anna
Tytuł
Reputacja firmy - efekt zarządzania tożsamością organizacyjną
Źródło
Przegląd Organizacji, 2006, nr 4, s. 19-22
Słowa kluczowe
Zachowania przedsiębiorstw, Zachowania rynkowe, Tożsamość przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Enterprise behaviour, Market behaviour, Enterprise identity, Enterprise management
Abstrakt
Przedstawiono definicje pojęcia reputacja. Omówiono miejsce reputacji w systemie zarządzania tożsamością organizacyjną, proces tworzenia reputacji przedsiębiorstwa oraz wymiary reputacji (dostrzegalność, wyrazistość, autentyczność, przejrzystość, spójność).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. ABRATT, A New Approach to Corporate Image Management Process, "Journal of Marketing Management", nr 5, 1989, s. 63-76.
 2. S.W. ALESSANDRI, Modeling Corporate Identity: A Concept Explication and Theoretical Explanation, "Corporate Communications: An International Journal", vol. 6, nr 4, 2001, s. 178.
 3. H. BARICH, P. KOTLER, A Framework for Marketing Image Management, "Sloan Management Review", zima 1991, s. 94-104.
 4. A.L.M. van den BOSCH, M.D.T. de JONG, W.J.L. ELVING, How Corporate Visual Identity Supports Reputation, "Corporate Communications: An International Journal", vol. 10, nr 2, 2005.
 5. S.P. BROWN, The Moderating Effects of Insuppliers/ Outsuppliers Status on Organizational Buyer Attitudes, "Journal of the Academy of Marketing Science", vol. 23, nr 3, 1995, s. 170-181.
 6. R. CLIFTON, E. MAUGHAN, The Future of Brands, Macmillan Business, Basingstoke 2000.
 7. G.R. DOWLING, Corporate Reputations: Should You Compete On Yours ?, "Californian Management Review", vol. 46, nr 3, wiosna 2004, s. 22.
 8. G.R. DOWLING, Developing Your Company Image Into a Corporate Asset, "Long Range Planning", vol. 26, nr 2, 1993, s. 101-109.
 9. J.E. DUTTON, J.M. DUKERICH, C.V. HARQUAIL, Organization Images and Member Identification, "Administrative Science Quarterly", nr 39, 1994, s. 239-263.
 10. C. FOMBRUN, Reputation: Realizing Value from the Corporate Image, Harvard Business School Press, Boston, MA 1996.
 11. C.J. FOMBRUN, C.B.M. VAN RIEL, Fame and Fortune, FT Prentice Hall, NY, 2004.
 12. C. FOMBRUN, M. SHANLEY, What's in a Name? Reputation Building and Corporate Strategy, "Academy of Management Journal", vol. 33, nr 2, 1990, s. 233-258.
 13. P. HERBIG, J. MILEWICZ, The Relationship and Credibility to Brand Success, "Journal of Consumer Marketing", vol. 10, nr 3, 1993.
 14. T. J. KOSNIK, Corporate Positioning: How to Assess - and Build - a Company's Reputation, Harvard Business School Publ., luty 1989.
 15. T. LEVITT, Industrial Purchasing Behavior: A Study of Communications Effect, Division of Research, Harvard Business School, Boston, MA, 1965, [w:] A. CARUANA, Corporate Reputation: Concept and Measurement, "Journal of Product & Brand Management", vol. 6, nr 2, 1997, s. 110.
 16. K. MacMILLAN, K.G. MONEY, S. DOWNING, Successful Business Relationships, "Journal of General Management", vol. 26, nr 1, 2000, s. 69-83.
 17. C.J. MASON, What Image Do You Project?, "Management Review", nr 82, listopad 1993, s. 10-16.
 18. T.C. MELEWAR, A.R. WOOLDRIDGE, The Dynamics of Corporate Identity: A Review of a Process Model, "Journal of Communications Management", vol. 5, nr 4, 2001, s. 334.
 19. J. MILEWICZ, P. HERBIG, Evaluating the Brand Extension Decision Using a Model of Reputation Building, "Journal of Product & Brand Management", vol. 3, nr 1, 1994, s. 41.
 20. J. MILEWICZ, P. HERBIG, Reputation and Sales Force Success, "Marketing Intelligence and Planning", vol. 12, nr 1, 1994, s. 4-16.
 21. C. VAN RIEL, J. BALMER, Corporate Identity: The Concept, Its Measurement and Management, "European Journal of Marketing", vol. 31, nr 5/6, 1997, s. 342.
 22. P.W. ROBERTS, G.R. DOWLING, Corporate Reputation and Sustained Superior Financial Performance, "Strategic Management Journal", vol. 23, nr 12, s. 1077-1093.
 23. C. SHAPIRO, Consumer Information, Product Quality and Seller Reputation, "Bell Journal of Economics", vol. 13, 1982, s. 20-35 [w:] J. MILEWICZ, P. HERBIG, Evaluating the Brand Extension Decision Using a Model of Reputation Building, "Journal of Product & Brand Management", vol. 3, nr 1, 1994, s. 44.
 24. W. SITKO, A. ZARĘBSKA, Zintegrowany model zarządzania tożsamością organizacyjną w przedsiębiorstwie, "Organizacja i Kierowanie" 2006 (w druku).
 25. Słownik języka polskiego PWN, M. SZYMCZAK (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 26. A.M. SPENCE, Market Signalling: Informational Transfer in Hiring and Related Screening Procedures, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1974.
 27. M. SULLIVAN, Measuring Image Spillovers in Umbrella Branded Products, "Journal of Business", vol. 63, nr 3, 1990, s. 309-329.
 28. E.L. THORNDIKE, A Constant Error in Psychological Ratings, "Journal of Applied Psychology", marzec 1920, s. 25-29.
 29. K. WEIGELT, C. CAMERER, Reputation and Corporate Strategy: a Review of Recent Theory and Applications, "Strategic Management Journal", nr 9, 1988, s. 443-454.
 30. A.M. WEISS, E. ANDERSON, D.J. MACINNIS, Reputation Management as a Motivation for Sales Structure Decisions, "Journal of Marketing", vol. 63, nr 4, 1999, s. 74-89.
 31. E. YOON, H.J. GUFFEY, V. KIJEWSKI, The Effects of Information and Company Reputation on Intentions to Buy a Business Service, "Journal of Business Research, nr 27, 1993, s. 215-228.
 32. A. ZARĘBSKA, Motywacyjna rola wizji w przedsiębiorstwie, [w:] K. MARKIEWICZ, M. WAWER (red.), Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005, s. 97-105.
 33. A. ZARĘBSKA, Nowy model identyfikacji i zarządzania tożsamością organizacyjną w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji" 11/2005.
 34. A. ZARĘBSKA, Rozważania nad tożsamością organizacyjną przedsiębiorstw - konsensus pomiędzy teorią a praktyką, "Przegląd Organizacji" 4/2005.
 35. A. ZARĘBSKA, Wizja - tożsamość pożądana przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2006 (w druku).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu