BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzeszczyk Tadeusz A.
Tytuł
Regionalne strategie innowacji w procesie absorpcji funduszy strukturalnych
Źródło
Przegląd Organizacji, 2006, nr 4, s. 23-26, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność regionu, Fundusze strukturalne, Pomoc finansowa UE
Regional innovation, Structural funds, EU financial aid
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest synteza diagnozy doświadczeń funkcjonowania regionalnych strategii innowacji (Regional Innovation Strategy - RIS) ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby i możliwości wspierania ich rozwoju w procesie absorpcji funduszy strukturalnych w nowym okresie budżetowym Unii Europejskiej (lata 2007-2013). Autor skoncentrował uwagę na analizie najlepszych praktyk przodujących polskich regionów (województw) w tej dziedzinie. Zarysował również koncepcję poszukiwania nowego modelu regionalnych strategii innowacji w Polsce.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. European Commission [2005], Collective Research Projects for SMEs, Volume 1, Horizontal Activities Involving SMEs, Publications Office, Brussels.
  2. IRE [2006], Innovating Regions in Europe, www.innovating-regions.org
  3. INTEG RIS [2006], Rozwój Regionalny i Innowacje, INTEG RIS, Sieć Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa.
  4. KUKLIŃSKI A. (red.) [2000], The Knowledge-based Economy. The European Challenges of the 21st Century, KBN, Warszawa.
  5. NSRF [2006], Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Wstępny projekt, dokument zaakceptowany w dniu 14 lutego 2006 r. przez Radę Ministrów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  6. Przedsiębiorczość akademicka [2006], [w:] Portal innowacji, www.pi.gov.pl
  7. RSI [2006], Regionalne strategie innowacji w regionach konwergencji, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Centrum Doskonałości w Zakresie Gospodarki Opartej na Wiedzy KNOWBASE, Łódź 15-16 marca 2006 r.
  8. The Lisbon Scorecard VI [2006], www.cer.org.uk/rese-arch, raport opublikowany 20 marca 2006 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu