BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowecka Małgorzata
Tytuł
Handel elektroniczny jako nowa forma sprzedaży w gospodarce XXI wieku
E-commerce as a New Form of Retail in the 21st Century Economy
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 69, s. 147-161, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Analiza rynku
e-commerce, Market analysis
Abstrakt
Dokonano analizy handlu elektronicznego (e-commercée ze szczególnym zwróceniem uwagi na sytuację w Polsce. Jako główne problemy badawcze Autorka przyjęła próbę identyfikacji stanu e-commerce w Polsce, postaw internautów wobec tej nowej formy sprzedaży oraz określenie ogólnej struktury polskich użytkowników on-line. Zaprezentowane w artykule wyniki badań pozwoliły również na przedstawienie wad oraz zalet handlu elektronicznego w kontekście przedsiębiorców i klientów indywidualnych.

The article analyses e-commerce, with particular regard for the Polish context, and presents the basic definitions connected with the subject. The main research problems concern identification of the state of e-commerce in Poland, attitudes of Internet users towards this new form of retail, as well as the general structure of Polish on-line users. The article presented results of research, which allow for identification of shortcomings and advantages of e-commerce from the point of view of entrepreneurs, as well as individual customers.(MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gregor B., Stawiszyński M., e-commerce, wydanie pierwsze, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2002.
  2. de Rare-Silver M., e-szok rewolucja elektroniczna w handlu, przekład A. Walczak, W. Biełecki, red., wydanie pierwsze, PWE, Warszawa 2002.
  3. Niedźwiedziński M., Globalny handel elektroniczny, wydanie pierwsze - dodruk, PWN, Warszawa 2004.
  4. Praca zbiorowa pod redakcją Gregora B., Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, Folia oeconomica 179, 2, wydanie pierwsze, Tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 2004.
  5. Liedtke K., E-commerce - konferencja o nowej formie przedsiębiorczości, materiały z konferencji, Szczecin, 13 maja 2004.
  6. IAB Polska, raport: Internet 2004. Polska, Europa i świat.
  7. http://www.egospodarka.pl, lipiec 2005.
  8. http://www.idg.pl, lipiec 2005.
  9. http://www.totu.pl, lipiec 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu