BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzierzgowski Jan
Tytuł
Globalizacja i praca - przegląd dyskusji
Źródło
Polityka Społeczna, 2006, nr 3, s. 5-10, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Globalizacja gospodarki, Praca, Rynek pracy, Modele gospodarki narodowej, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Globalization, Economic globalization, Labour, Labour market, Models of national economies, Knowledge-based economy
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Świat
World
Abstrakt
W dyskusji na temat wpływu globalizacji na rolę państwa narodowego wyróżnić można dwa stanowiska. Według pierwszego następuje nieuchronna erozja i spadek znaczenia państwa, które traci wpływy i możliwości regulacyjne. Gospodarka zaś zawsze wyprzedza o krok ustrój polityczny, który czasem podejmuje próbę ogarnięcia wędrówek kapitału. Stanowisko drugie jest bardziej skomplikowane i nie jest prostym zaprzeczeniem tezy o zmierzchu państw narodowych. Mamy tu do czynienia z teorią, iż znaczenie państw narodowych zmienia się, ale niekoniecznie in minus.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aber J., Standing G. (2000), Social Dumping, Catch-up, or Convergence? Europe in a Comparative Global Context, "Journal of European Social Policy", tom 10.
 2. Anioł W. (2002), Paradoksy globalizacji, Warszawa.
 3. Bauman Z. (2000), Globalizacja, Warszawa.
 4. Esping-Andersen G. (1996), Positive-Sum Solutions, w: G. Esping-Andersen (red.), Welfare States in Transition, Londyn.
 5. Gallie D. {2002}, The Quality of Working Life in Welfare Strategy, w: G. Esping-Andersen (red.), Why We Need a New Welfare State, Oxford.
 6. Hemerijck A. (2002), Self-Transformation of European Social Model(s), w: G. Esping-Andersen (red.), Why We Need a New Welfare State, Oxford.
 7. Henshel R.L. (1990), Thinking About Social Problems, San Diego, Nowy Jork.
 8. Kabaj M. (2004), Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu, Warszawa.
 9. Kryńska E., red. (2003), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Warszawa.
 10. Liberska B., red. (2002), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, Warszawa.
 11. Martin H.-P., Schumann H. (2000), Pułapka globalizacji, Wrocław.
 12. Morawski W. (2002), Globalizacja: mechanizmy i wyzwania, w: M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego, Warszawa.
 13. OECD (2005a), Economic Outlook (Preliminary Edition).
 14. OECD (2005b), Employment Outlook.
 15. Rymsza M., red. (2005), Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne, Warszawa.
 16. Schmid G., Gazier B., red. (2002), The Dynamics of Full Employment. Social Integration Through Transitional Labour Markets, Cheltenham-Northampton.
 17. Sulmicka M. (2005), Strategia Lizbońska - nowe wyzwania, "Polityka Społeczna", nr 1.
 18. Thurow L. (1997), The Future of Capitalism, Nowy Jork.
 19. Thurow L. (2003), Fortune Favors The Bold, Nowy Jork.
 20. Visser J. (2002), The First Pan-Time Economy in the World - a Model to be Followed?, "European Journal of Social Policy", tom 12, nr 1.
 21. Waddington J., red. (1999), Globalization and Patterns of Labour Resistance, Londyn-Nowy Jork.
 22. Wnuk-Lipiński E. (2003), Świat międzyepoki, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu