BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Graczkowski Rafał
Tytuł
Strategia Lizbońska: reaktywacja?
Źródło
Polityka Społeczna, 2006, nr 3, s. 16-19
Słowa kluczowe
Strategia lizbońska, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Globalizacja gospodarki, Konkurencyjność gospodarki, Polityka społeczna
Lisbon Strategy, Knowledge-based economy, Economic globalization, Economy competitiveness, Social policy
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Świat
World
Abstrakt
Obecnie istnieje potrzeba ponownego przemyślenia podstaw, na których opiera się gospodarka Unii Europejskiej. Nowe wyzwania związane z globalizacją i rosnącą konkurencją innych gospodarek światowych, pojawienie się w krajach Unii barier strukturalnych spowalniających wzrost gospodarczy oraz wysoki poziom bezrobocia doprowadziły do szerokiej dyskusji nad koniecznością określenia nowego programu reform gospodarczych UE. W opinii ekspertów również Strategia Lizbońska musi ulec modyfikacji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Bielecki, Polacy są coraz bogatsi, "Rzeczpospolita" z 14-15.01.2006 r., s. A1.
 2. J. Bielecki, Pozostać w pierwszej lidze, "Rzeczpospolita" z 3,11.2004 r., s. B2.
 3. H. Bińczyk, Polak lepszy od Koreańczyka, "Rzeczpospolita" z 18.01.2006 r., s. B1.
 4. Z. Brzeziński, Wybór. Dominacja czy przywództwo, przekł. B. Pietrzyk, Wyd. Znak, Kraków 2004, s. 271.
 5. M. Czaplicki, Priorytety prezydencji austriackiej, "Stosunki Międzynarodowe" 2006, styczeń-luty, nr 40-41, s. 12-13.
 6. M. Czekański, Propozycje pracy z Internetu, "Rzeczpospolita" z 21.02.2006 r., B5.
 7. Eurobarometr 64 (Public opinion in the European Union), First results, grudzień 2005, s. 7-8, publikacja dostępna na www.europa.eu.int.
 8. Facing the challenge. The Lisbon Strategy for growth and employment. Raport the High Level Group chaired by Wirn Kok, November 2004.
 9. A. Giddens, Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1999, s. 124.
 10. R. Graczkowski, Turcja u bram Europy, "Dziś. Przegląd Społeczny" 2006, nr 1, s.75-82.
 11. D. Gros, Ogromny sukces Unii, "Rzeczpospolita" z 14-15.01.2006 r, s. A1.
 12. R. Jendroszczyk, Za późno na integrację, "Rzeczpospolita" z 7.12.2004 r., s. A8.
 13. A. Mitraszewska, Renesans azjatyckiej nauki, "Gazeta Wyborcza" z 18.07.2005 r, s. 19.
 14. J. Rifkin, Europejskie marzenie. Jak europejska wizja zaćmiewa American Dream, przekł. W. Falkowski, A. Kostarczyk, Wyd. Nadir, Warszawa 2005, s. 307.
 15. A. Słojewska, Edukacja to nie wszystko, "Rzeczpospolita" Z 13.01.2006 r., S. B3.
 16. A. Słojewska, Wyrwać Europę z marazmu, "Rzeczpospolita" z 22.03.2005 r., s. B2.
 17. A. Słojewska, J. Bielecki, Europa nie chce już dogonić Ameryki, "Rzeczpospolita" nr 28 z 3.02.2005 r., s. B1.
 18. M. Sulmicka, Realizacja Strategii Lizbońskiej, "Sprawy Międzynarodowe" 2005, nr 3, s. 7-28.
 19. K. Szczygielski, Po pierwsze, konkurencyjność, "Gazeta Wyborcza" z 21.06.2004 r, s. 26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu