BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarębska Anna, Sobka Mariusz
Tytuł
Tożsamość przedsiębiorstwa wirtualnego
Źródło
Przegląd Organizacji, 2006, nr 5, s. 24-27
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo wirtualne, Tożsamość przedsiębiorstwa, Wartości niematerialne
Virtual enterprise, Enterprise identity, Intangible asset
Abstrakt
Współcześnie coraz więcej firm skłania się do uznania wartości niematerialnych - w tym budowania i zarządzania swoją tożsamością - jako głównego czynnika determinującego sukces rynkowy. Omówiono istotę tożsamości organizacyjnej oraz przedsiębiorstwa wirtualnego. Następnie skupiono się na zagadnieniu tożsamości przedsiębiorstwa wirtualnego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. BRODAWKO, W. ROSA, Organizacje wirtualne jako nowa forma przedsiębiorczości, VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe w Lublinie, Politechnika Lubelska, TNOiK.
 2. D. BRÜTSCH, F. FRIGO-MOSCA, Virtuelle Organisation in der Praxis, "IO Management" 1996, nr 9.
 3. P. GAGLIARDI, The Creation and Change of Organizational Cultures: A Conceptual Framework, "Organization Studies", 7, s. 117-134, 1986, [w:] M.J. HATCH, M. SCHULTZ (red.), Organizational Identity. The Reader Book, Oxford University Press 2005, s. 375.
 4. D.A. GIOIA, M. SCHULTZ, K.G. CORLEY, Organizational Identity, Image, and Adaptive Instability, "Academy of Management Review" 25(2), 2000, s. 63-81, [w:] commfaculty.fullerton.edu/jmassey/518/rnassey.pdf, 25.11.2005.
 5. W.H. GRUDZEWSKI, J.K. HAJDUK, Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002. M.J. HATCH, M. SCHULTZ, Organizational Identity, The Reader Book, Oxford University Press 2005, s. 89-117.
 6. J. LOW, P.C. KALAFUT, Niematerialna wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 14.
 7. J. van REKOM, Deriving an Operational Measure of Corporate Identity, "European Journal of Marketing", vol. 31, nr 5-6, 1997, s. 410-422, [w:] "Corporate Communications: An International Journal", vol. 6, nr 4, 2001, s. 176.
 8. R. RUTKA, Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 9. M. SOBKA, Wirtualność jako cecha współczesnych przedsiębiorstw, nie publikowana rozprawa doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice 2005.
 10. A. TOPALIAN, Experienced Reality. The Development of Corporate Identity in the Digital Era, "European Journal of Marketing", vol. 37, nr 7/8, 2003, s. 1122.
 11. A. ZARĘBSKA, Misja a tożsamość współczesnych przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 10/2005.
 12. A. ZARĘBSKA, Motywacyjna rola wizji w przedsiębiorstwie, [w:] Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa 2005.
 13. A. ZARĘBSKA, Nowy model identyfikacji i zarządzania tożsamością organizacyjną w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji", nr 11/2005.
 14. A. ZARĘBSKA, Rozważania nad tożsamością organizacyjną - consensus pomiędzy teorią, a praktyką, "Przegląd Organizacji", nr 4/2005.
 15. A. ZARĘBSKA, Tożsamość przedsiębiorstwa - znacznie szersze spojrzenie na kulturę organizacyjną, "Przegląd Organizacji", nr 1/2003.
 16. www.ivt.ntnu.no/ipd/fag/PD9/2001/Artikler/LierJ.PDF, 25.10.2005, s. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu