BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaźmierska-Jóźwiak Bogna
Tytuł
EVA jako miara oceny fuzji i przejęć przedsiębiorstw
Źródło
Przegląd Organizacji, 2006, nr 5, s. 38-41
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Zarządzanie przez wartość, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Ekonomiczna wartość dodana
Mergers and acquisitions, Management by value, Value Based Management (VBM), Economic Value Added (EVA)
Abstrakt
Koncepcja zarządzania skoncentrowanego na wartości spółki (VBM - Value Based Management) zakłada, że podstawowym celem przedsiębiorstwa jest konsekwentne pomnażanie jego wartości. W artykule skupiono się na problemie oceny efektywności fuzji i przejęć. Dokonano analizy możliwości zastosowania ekonomicznej wartości dodanej do oceny tej efektywności na podstawie wyników finansowych przedsiębiorstw biorących udział w transakcji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. CWYNAR, W. CWYNAR, Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, FRR, Warszawa 2002, s. 29.
 2. A. EHRBAR, Using EVA to Measure Performance and Assess Strategy, "Strategy and Leadership 27", nr 3 maj/ czerwiec 1999, s. 24.
 3. R. KRUPSKI, B. JASIŃSKI, Próba oceny sukcesu procesów nabywania przedsiębiorstw w warunkach polskich, [w:] H. JAGODA, J. LICHTARSKI (red.) Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 928, Wydawnictwo AE im O. Langego, Wrocław 2002, s. 230 i dalsze.
 4. M. LEWANDOWSKI, M. MICHALSKI, Rynek kapitałowy a przejęcia przedsiębiorstw, "Penetrator - Nasz Rynek Kapitałowy" 1997, nr 12, s. 41.
 5. M. MARCINKOWSKA, Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000, s. 28.
 6. J.M. McTAGGART, P.W. KONTES, M.C. MANKINS, The Value Imperative. Managing Superior Shareholder Returns, The Free Press 1994.
 7. A. RUTKOWSKI, Efekt synergii w procesach fuzji i przejęć, [w:] J. DURAJ (red.) Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo UL, Łódź 2001, s. 137.
 8. A. RUTKOWSKI, Ekonomiczna wartość dodana w fuzjach i przejęciach, [w:| Zarządzanie finansami. Współczesne tendencje w teorii i praktyce, praca zbiorowa pod red. D. ZARZECKIEGO, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, s. 692.
 9. G.B. STEWART, The Quest for Value, Harper Business, New York, 1991.
 10. N. STRONG, Modelling Abnormal Returns: A Review Article, "Journal of Business and Accounting" 19 (4), czerwiec 1992, s. 533-553.
 11. S. SUDARSANAM, Fuzje i przejęcia, WIG-Press, Warszawa 1998, s. 223.
 12. K.C. YOOK, The Measurement of Post-Acquisition Performance Using EVA, "Quarterly Journal of Business & Economics" 2004, vol. 42, nr 3 i 4, s. 72 i dalsze.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu