BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dwojak Łukasz
Tytuł
Ewolucja strategii dystrybucji na rynku usług bankowych
Evolution of distribution strategy on banking services market
Źródło
Bank i Kredyt, 2006, nr 1, s. 35-46, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Usługi bankowe, Rynek usług bankowych, Dystrybucja usług, Strategia banku, Strategia marketingowa, Kanały dystrybucji
Banking services, Banking services market, Services distribution, Banking strategy, Marketing strategy, Distribution channels
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji roli dystrybucji w strategii marketingowej banku, zmiany sposobu jej postrzegania przez banki: z tradycyjnego, biorącego pod uwagę punkt widzenia sprzedawcy produktów (tj. podejścia producenta), na punkt widzenia klienta (tj. podejście marketingowe) oraz zasygnalizowanie nowych tendencji rozwoju poszczególnych rodzajów kanałów dystrybucji.

The role and importance of distribution on the banking services market have changed fundamentally in the recent 30-40 years. As a result of development of telecommunication and information technology, the developed network of bank's branches has gradually stopped being one of the most important competitive advantages on the banking services market. The modern technology made the commencement of the sale of products possible over the phone, through ATM or by means of PC. In this manner a very strong entry barrier to the banking services market, i.e. the possession of a large number of branches, has been significantly limited. This process has contributed to the growth of competition in the sector, allowing new players to appear in the market, including also those from outside the financial services sector (e.g. shopping networks, hypermarkets). On the other hand, owing to the technological progress, the number of distribution channels for the banking products has significantly expanded, which contributed to the growth in customers' satisfaction and improvement of the quality of services. With regard to the increase in the number of sales channels the banks were forced to introduce a distribution management system. These actions carried out in line with marketing principles resulted in establishing a model of a multi-channel distribution as a distribution strategy contributing to the best satisfaction of customers' needs. The present development of different remote distribution channels is limited by a security barrier, i.e. threats perceived by current and potential customers in relation to using one of forms of electronic distribution. The banks try to counteract this phenomenon by constantly developing the security systems and conducting educational actions presenting the threats identified, among others, when using the internet. The development of electronic forms of distribution is related to a continuous desire of financial institutions to improve the effectiveness of their actions. Enabling the customers to use banking services 24 hours/7 days a week was connected, among others, with transferring a large part of operations previously executed by the bank to the customers. This phenomenon leads to significant savings of the bank resulting from, among others, the staff reduction and drop of operating costs thanks to the computerisation and automation of settlements.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bankowość elektroniczna. Praca zbiorowa pod red. A. Gospodarowicza. Warszawa 2005 PWE.
 2. N. Black, A. Lockett, Ch. Ennew, H. Winklhofer, S. McKechnie: Modelling consumer choice of distribution channels: an illustration from financial services. "International Journal of Bank Marketing" nr 4/2002, Volume 20.
 3. J. Canals: Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości. Warszawa 1997 Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Ch. Ennew, T. Watkins, M. Wright: Marketing financial services. Oxford 1995 Butteworth Heineman Ltd.
 5. L. Garbarski, J. Rutkowski, W. Wrzosek: Marketing. Warszawa 1998 PWE.
 6. W. Grzegorczyk: Strategie marketingowe banków. Warszawa 1997 Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. A. Hanusik, R. Machulik: Norma bezpieczeństwa e-banking, oczekiwania i wymagania z punktu widzenia potrzeb klienta. W: Zastosowanie rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych. Praca zbiorowa pod redakcją A. Gospodarowicza. Wrocław 2004 Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 8. J. Harasim: Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej. Katowice 2004 Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 9. J. Harasim: Bankowość detaliczna w Polsce. Warszawa 2005 CeDeWu.PL.
 10. Ipsos Insight, wrzesień 2005.
 11. J.M. Kolodinsky, J.M. Hogarth, M.A. Hilgert: The adoption of electronic banking technologies by US consumers. "International Journal of Bank Marketing", nr 2/2004 Volume 22.
 12. P. Kotler: Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wydawnictwo FELBERG SJA.
 13. L. Mazurkiewicz: Marketing bankowy. Warszawa 2002 Difin.
 14. L. Mouthino, A. Meidan: Bank customers perceptions, innovations and new technology. "International Journal of Bank Marketing" nr 2/1989.
 15. P. Pluskota: Korzyści i zagrożenia wynikające z funkcjonowania nowoczesnych kanałów dystrybucji usług bankowych. W: Rynki finansowe w przestrzeni elektronicznej. Praca zbiorowa pod redakcją naukową B. Świeckiej, Szczecin 2004 Wydawnictwo ECONOMICUS.
 16. A. O'Donnell, M.G. Durkin, D. McCartan-Quinn: Corporate banking in the UK: personal vs remote interaction, "International Journal of Bank Marketing", nr 6/2002, Volume 20.
 17. L. Piesik: Granice ryzyka. "Gazeta Bankowa" z 3 października 2005, s. 9.
 18. M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych. Warszawa 1999 PWE.
 19. B. Świecka: Bankowość elektroniczna. Warszawa 2004 CeDeWu.
 20. S. Timewell: Improve productivity to make the most of branch popularity. "The Banker" March 2005.
 21. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Dz.U. nr 130, poz. 1450.
 22. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. Dz.U. nr 169, poz. 1385.
 23. B.W. Żurawik: Marketing usług finansowych. Warszawa 1999 Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu