BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ozierański Piotr
Tytuł
O związkach ewaluacji i socjotechniki
Źródło
Polityka Społeczna, 2006, nr 1, s. 18-22, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Ewaluacja, Efektywność, Kontrola, Socjotechnika
Evaluation, Effectiveness, Control, Social engineering
Abstrakt
Posługując się zmodyfikowaną metodą klasyfikacji badań ewaluacyjnych Davida Nevo, autor podejmuje próbę porównania ewaluacji z socjotechniką. Podejmując próbę podsumowania wzajemnych związków między ewaluacją socjotechniką, stwierdza, że wiele koncepcji rozwijanych w ramach obydwu kierunków okazało się wspólnych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amsterdamski S. (1999), Nauka w: Encyklopedia socjologii, t. 2, red. Zbigniew Bokszański i in., Oficyna Naukowa, Warszawa.
 2. Amsterdamski S. (1994), Tertium non datur, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Czapów Cz. (1974), Elementy funkcjonalności instytucji, w: Socjotechnika. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność instytucji, Książka i Wiedza, Warszawa.
 4. Czapów Cz., Podgórecki A. (1972), Socjotechnika -podstawowe pojęcia i problemy, w: A. Podgórecki (red.), Socjotechnika. Style działania, Książka i Wiedza, Warszawa.
 5. Guba E., Lincoln Y. (1999), Fourth Generation Evaluation, SAGE Publications, Newbury Park, London, New Delhi.
 6. Kubin J. (1998), Diagnoza społeczna, w: Encyklopedia Socjologii, red. Zbigniew Bokszański i in., Oficyna Naukowa, Warszawa.
 7. Kwaśniewski J. (2002), Socjologia stosowana, w: Encyklopedia socjologii, t. 4, red. Zbigniew Bokszański i in., Oficyna Naukowa, Warszawa.
 8. Nevo D. (1997), Konceptualizacja ewaluacji edukacyjnej, w: L. Korporowicz (red.), Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 9. Owen J., Rogers R (1999), Program Evaluation. Forms and Approaches, SAGE Publications, London, New Delhi.
 10. Ossowski S. (1983), O osobliwościach nauk społecznych, PWN, Warszawa.
 11. Pawluś D. (2005), Rola ewaluacji w usprawnianiu działań, "Polityka Społeczna" 2005, nr 5-6, Warszawa.
 12. Podgórecki A. (1966), Zasady socjotechniki, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 13. Podgórecki A. (1968), Pięć funkcji socjologii, w: A. Podgórecki (red.), Socjotechnika. Praktyczne zastosowania socjologii, Książka i Wiedza, Warszawa.
 14. Podgórecki A. (1970), Logika praktycznego działania, w: A. Podgórecki (red.), Socjotechnika. Jak oddziaływać skutecznie?, Książka i Wiedza, Warszawa.
 15. Podgórecki A. (1974), Rola nauk humanistycznych w sterowaniu procesami zmiany społecznej (strategia społecznej zmiany), w: A. Podgórecki (red.), Socjotechnika. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność instytucji, Książka i Wiedza, Warszawa.
 16. Simons H. (1997), Specyfika i rozwój studiów ewaluacyjnych, w: L. Korporowicz (red.), Ewaluacja w edukacji, Warszawa.
 17. Szacki J. (2002), Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu