BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gonet Wojciech
Tytuł
Uwagi o złożoności zawierania umów między bankiem a członkami jego organów
Comments on complex nature of regulations on conclusion of agreements between a bank and members of its bodies
Źródło
Bank i Kredyt, 2006, nr 1, s. 54-65, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Umowa bankowa, Prawo bankowe, Banki akcyjne, Banki spółdzielcze, Kodeks spółek handlowych, Banki państwowe
Bank contract, Banking law, Joint-stock banks, Cooperative banks, Code of Commercial Companies, State banks
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor zwraca uwagę, że zawieranie umów między radą nadzorczą, zarządem a bankiem nie jest przedmiotem regulacji wyłącznie Prawa bankowego. W zależności od formy prawnej banku (spółka akcyjna, spółdzielnia, bank państwowy) stosowne regulacje zawarte są w Kodeksie spółek handlowych, Prawie spółdzielczym, ustawie o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz statucie tego banku.

The article discusses the conclusion of agreements between a bank and members of its supervisory and management boards. Attention has been paid to the developed and complex regulation of these issues which arise mainly from different organisational and legal forms of banks. It has been pointed out that the organisational and legal form of the bank generates different consequences of non-observance of the requirements imposed by the Banking Act. In addition, the organisational and legal form has an impact on the way the bank is represented in the agreements between bank and members of its bodies. From the practical point of view these issues are important because conclusion of the agreements between the bank and members of its bodies incurs a risk of generating losses for the bank. In the final part of the article postulates of amendments to the applicable law have been formulated. It has been suggested that the conclusion of agreements between the bank and the members of its bodies is regulated only in one legal act, i.e. the Banking Act. It has been also highlighted that the issue of the way the bank is represented at the conclusion of the agreements with the members of its bodies needs to be uniformly regulated.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Dmowski, S. Rudnicki (2004): Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna. Warszawa.
 2. E. Fojcik-Mastalska (red.) (2002): Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa.
 3. M. Gersdorf, J. Ignatowicz (1985): Prawo spółdzielcze. Komentarz. Warszawa.
 4. E. Gniewek (red.) (2004): Kodeks cywilny, Komentarz. Warszawa.
 5. J. Jacyszyn, Sł. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ (2001): Kodeks spółek handlowych. Komentarz, orzecznictwo. Warszawa.
 6. A. Kidyba (2001): Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia. Kraków.
 7. K. Kruczalak (red.) (2001): Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa.
 8. Z. Kuniewicz (2000): Cywilnoprawna reprezentacja spółdzielni - uwagi na tle art. 54 §1 i 55 §2 prawa spółdzielczego. "Rejent" nr 2/2000.
 9. M. Litwińska-Werner (2005): Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa.
 10. J.P. Naworski (2001): Skutki przekroczenia przez zarządy spółek kapitałowych ograniczeń do dokonywania czynności prawnych. "Przegląd Prawa Handlowego" nr 1/2001.
 11. R. Pabis (2001): Skutki wadliwości czynności prawnych w świetle art. 17 §1 i 2 k.s.h., "Przegląd Prawa Handlowego" nr 6/2001.
 12. K. Piasecki (red.) (2000): Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem. Warszawa.
 13. K. Pietrzykowski (red.) (1997); Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa.
 14. J. Pisuliński (1996): Cywilnoprawna problematyka kart kredytowych. "Kwartalnik Prawa Prywatnego" nr 2/1996.
 15. Z. Radwański (1995): Zobowiązania - część ogólna. Warszawa.
 16. K. Rudnicki (2000): Uzależnienie działania zarządu spółki kapitałowej od decyzji innych organów. "Monitor Prawniczy" nr 7/2000.
 17. B. Smykla (2005): Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa.
 18. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja (2001): Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I. Warszawa.
 19. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja (2003): Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom III. Warszawa.
 20. J.A. Strzępka, W. Popiołek, A. Witosz, E. Zielińska (2001): Kodeks spółek handlowych. Komentarz z orzecznictwem. Warszawa.
 21. M. Tomczak (2000): Ważność czynności zarządu. "Rzeczypospolita" nr 255/2000.
 22. J. Uryga, W. Magielski (2002); Rachunkowość banków komercyjnych. Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu