BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jelonek Dorota
Tytuł
Zarządzanie wiedzą jako czynnik wspomagający wdrożenie zmian organizacyjnych
Knowledge Management as a Factor Assisting the Implementation of Organizational Changes
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s. 120-128, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Zmiany organizacyjne, Innowacyjność przedsiębiorstw
Knowledge management, Organisational change, Enterprise innovation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka scharakteryzowała czym jest istota zmian organizacyjnych oraz zidentyfikowała ich źródła i czynniki. Przedstawiła problem zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie i zwróciła uwagę na aspekt rozwijania wiedzy w kontekście innowacyjności.

The article aims to demonstrate that knowledge management substantially increases the chances of effective implementation of organizational changes in an enterprise. A consequence of changes should be enhancing the adaptability of an enterprise to the environment, which will contribute to an increase in its competitive advantage. Knowledge of changes in the environment and of the enterprise's current situation and its ability to respond to signals from the environment is a unique resource and should be subject to management procedures. The efficient carrying out of the processes of knowledge management assists both in the occurrence of innovations that are a basis of all changes, and in the effective implementation of organizational changes in an enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Devenport Т.Н., Prusak L.: Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston 1998.
  2. Leonard-Barton D.: Wellsprongs of Knowledge: Building and Sustaining the Sources of Innovation, Harvard Business School Press, Boston 1995
  3. Majchrzak J.: Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
  4. Monaka I., Takeuchi H.: The Knowledge-Creating Company, New York, Oxford: Oxford University Press, 1995.
  5. Murray P., Myers A.: The Factors About Knowledge. Special Report, Information Strategy, November 1997 r. (cyt. Za M. Strojny, Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej, "Problemy Jakości" 1999 nr 12).
  6. Nizard G.: Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  7. Pene J.: Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
  8. Probst G.; Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  9. Strojny M.: Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji, "Przegląd Organizacji" 2000 nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu