BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczyk Marta
Tytuł
Prawa człowieka wyznacznikiem tożsamości międzynarodowej Unii Europejskiej
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2006, nr 2, s. 78-98
Słowa kluczowe
Prawa człowieka, Prawo konstytucyjne, Ochrona praw człowieka
Human rights, Constitutional law, Human rights protection
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Autorka wymienia koronne argumenty przeciwników koncepcji praw człowieka jako jednego z istotnych wyznaczników tożsamości międzynarodowej UE: tradycyjne przedstawianie UE jako wspólnoty przede wszystkim gospodarczej; słaba legitymizacja UE do ochrony praw człowieka ze względu na brak stosownych zapisów w traktatach założycielskich; brak wspólnoty losów historycznych państw członkowskich; podawanie w wątpliwość potrzeby kolejnego, po Radzie Europy i OBWE, systemu ochrony praw człowieka. We Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB), w ramach której podejmowane są działania na rzecz ochrony praw człowieka, dominuje paradygmat realistyczny, który na pierwszym planie sytuuje interesy pojedynczych państw aniżeli wspólne wartości. Dowodem instrumentalnego traktowania praw człowieka ma być stosunek UE do naruszania praw człowieka w Rosji i Chinach. Zdaniem autorki jednak historyczna europejskość praw człowieka, ich pozycja w ustawodawstwie wewnętrznym państw UE, europejski systemu ochrony praw człowieka i wreszcie miejsce praw człowieka w polityce UE przemawiają na rzecz praw człowieka jako wyznacznika tożsamości międzynarodowej UE.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Address by Mr Javier Solana, EU High Representative for the Common Foreign and Security Policy, 58th Session of the UN Commission on Human Rights, General Debate, Geneva, 19 March 2002.
 2. S. Ask, A. Mark-Jungkvist (eds.), The Adventure of Peace. D. Hammarskjóldandthe Future of the UN, Stockholm 2005.
 3. B. Banaszak, Podstawowe wiadomości o ochronie praw człowieka, [w:] System ochrony praw człowieka, Kraków 2003, s. 30-31.
 4. G. Bernatowicz, Proces Barceloński jako jeden z instrumentów polityki śródziemnomorskiej Unii Europejskiej, "Sprawy Międzynarodowe" 2005, nr 4.
 5. A. Bieńczyk-Missala, Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej, Warszawa 2005.
 6. W. Carlsnaes, H. Sjursen, B. White (eds.), Contemporary European Foreign Policy, New Delhi 2004, s. 126.
 7. A. Clapham, On Complementarity: Human Rights in the European Legal Orders, "Human Rights Law Journal" 2000, t. 21, nr 8.
 8. N. Davis, Europa, Kraków 2003, s. 56.
 9. A. Drzemczewski, Przedmowa, [w:] M.A. Nowicki, Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa, Warszawa 1998.
 10. K. Drzewicki, A Constitution for Europe: Enshrining Minority Rights. Words Can Make Worlds of Difference, "OSCE Magazine", March 2005.
 11. EU Annual Report on Human Rights 2005.
 12. D.P. Forsythe, Human Rights in International Relationships, Cambridge 2002, s. 139-161.
 13. M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa 1993.
 14. L. Garlicki, J. Zakrzewska, Ochrona praw człowieka we Francji, [w:] L. Wiśniewski (red.), Ochrona praw człowieka w świecie, Bydgoszcz 2000.
 15. J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy Warszawa 1993.
 16. F. Halliday, Relativism and Universalism in Human Rights: the Case of the Islamic Middle East, "Political Studies" 1995, t. 43, s. 152-167.
 17. http://conventions.coe.int/
 18. http://europa.eu.int/comm/echo/
 19. http://europaeu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/pdf/eidhr-prograrnming-2005-2006_en.pdf.
 20. http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?id=263&lang=EN
 21. http://www.euro-ombudsman.eu.int/guide/pdf/en/guide_en.pdf.
 22. Human Rights Watch World Report 2006.
 23. Y. Jarong, Prospects for Regional Human Rights Machinery in Asia-Pacific, [w:] G. Alfredsson, J. Grimheden, B.G. Ramcharan, A. de Zayas (eds.), International Human Rights Monitoring Mechanisms, Essays in Honour of J. Th. Moller, The Hague 2001, s. 731-747.
 24. F. Jasiński, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
 25. P. Karczmarek, Europejska współpraca na rzecz rozwoju, "Sprawy Międzynarodowe" 2005, nr 4.
 26. Y. Klerk, and E. Janse de Jonge, The Netherlands, [w:] C.A. Gearty (ed.), European Civil Liberties and the European Convention on Human Rights. A Comparative Study, The Hague 1997, s. 108.
 27. H.Ch. Kriiger, The European Union Charter of Fundamental Rights and the European Convention on Human Rights: An Overview, [w:] S. Peers, A. Ward (eds.), The EU Charter of Fundamental Rights - Politics, Law and Policy. Essays in European Law, Oxford 2004, s. 122-150.
 28. R. Kuźniar, Prawa człowieka, Warszawa 2002, s. 174.
 29. R. Kuźniar, Rada Europy i OBWE - ku nieuchronnemu połączeniu, [w:] H. Machińska (red.). Polska i Rada Europy 1990-2005.
 30. P. Leino, A European Approach to Human Rights? Universality Explored, "Nordic Journal of International Law" 2002, nr 71, s. 455-495.
 31. Ch. Leben, A European Approach to Human Rights?, [w:] P. Alston, B. Mara, J. Heenan (eds.): The EU and Human Rights, Oxford 2001, s. 87-88.
 32. R. Lejeune, Robert Schuman (1886-1963). Pere de I'Europe. Lapolitique, chemin de saintete, Paris 2000, s. 225, 256, [w:] M. Koźmiński, Cywilizacja europejska - wykłady i eseje, Warszawa 2004, str. 63-64.
 33. A. Łabno-Jabłońska, Iberyjska droga do demokracji. Studium prawno-konstytucyjne, Warszawa 1996, s. 128.
 34. J. Łukaszewski, Cel: Europa, s. 133.
 35. M. Łuszczuk, Rzecznik praw obywatelskich Unii Europejskiej, Warszawa 2000.
 36. I. Manners, Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?, "Journal of Common Market Studies", t. 40, nr 2, s. 235-258.
 37. A. Moravcsik, Explaining International Human Rights Regimes. Liberal Theory and Western Europe, "European Journal of International Relations", July 1995.
 38. H. S. Nabiha, Konstytucje państw arabskich, Warszawa 1992.
 39. M. Nowicki, Prawa człowieka a  organizacje pozarządowe, [w:] K. Tomala (red.), Uniwersalizm praw człowieka. Idea a rzeczywistość w krajach kultur pozaeuropejskich, Warszawa 1998.
 40. F. Ouguergouz, The African Charter on Human and Peoples' Rights. A Comprehensive Agenda for Human Dignity and Sustainable Democracy in Africa, The Hague-London-New York 1993.
 41. Raport grupy roboczej ds. arbitralnych aresztowań przygotowany dla Komisji Praw Człowieka ONZ, http://daccessdds.un.org/docAJNDOC/GEN/G04/101/86/PDF/G0410186.pdf?OpenElement
 42. Ch. Richet, Demographie dans cent ans, cyt. za J.G. Bloch, Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym, Warszawa 2005, s. 430.
 43. R. Ryssdal, Protecting Human Rights: The European Perspective, P. Mohoney, F. Matscher, H. Petzold, L. Wildhaber (eds.), Koln 2000, s. 133.
 44. A. Sajó, Welfare Rights in the Post-Communist Constitutional Experience, [w:] Constitutionalism in Transition: Africa and Eastern Europe. International Conference on Comparative Constitutionalism. Warsaw, May 17-20, 2001, Warsaw 2003, s. 50.
 45. S. Saxena, Crimes against Women and Protective Laws, New Delhi 2004.
 46. F. Schimmelfenning, The Community Trap: Liberal Norms, Rhetorical Action, and the Eastern Enlargement of the European Union, "International Organization" 2001, nr 55, s. 47-80.
 47. H. Schwartz, Constitutional Courts and the Implementation of Human Rights, [w:] Constitutionalism in Transition: Africa and Eastern Europe. International Conference on Comparative Constitutionalism. Warsaw, May 17-20, 2001, Warsaw 2003, s. 57.
 48. B. von Suttner, Peace Nobel's Lecture 1905, http://nobelprize.org/peace/laureates/1905/suttner-lecture.html.
 49. R. Szafarz, Kultura prawna prawa europejskiego na tle traktatów Rady Europy, "Studium Prawnicze" 1997, nr l, s. 5.
 50. Towards Complementarity of European Security Institutions; Achieving Complementarity between NATO, EU, OSCE and the Council of Europe. Report of the Warsaw Reflection Group January 31 - February I, 2005, Warsaw 2005.
 51. J.H.H. Weiler, Do the New Clothes Have an Emperor? And Other Essays on European Integration, s. 240-245.
 52. A. Williams, EU Human Rights Policies. A Study in Irony, Oxford 2004.
 53. A. Williams, European Union Human Rights Policies. A Study in Irony, Oxford 2004, s. 162-175.
 54. www.bund.deGrundrechte.htm.
 55. W Zellner, The Reform of the OSCE: Problems, Challenges and Risks, [w:] V.-Y. Ghebali, D. Warner (eds.), The Reform of the OSCE - 15 Years after the Charter of Paris for a New Europe: Problems, Challenges and Risks, "PSIO Occasional Paper" 2006, nr 2.
 56. R. Zięba, Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Warszawa 2003, s. 254.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu