BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobija Mieczysław (Wydział Zarządzania), Dobija Dorota (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Premia za ryzyko jako stała ekonomiczna
Risk Premium as an Economic Constant
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 6, s. 11-19, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko gospodarcze, Koszty, Zysk, Premia za ryzyko
Economic exposure, Costs, Profit, Risk premium
Abstrakt
Artykuł prezentuje badania uzasadniające istnienie obiektywnej premii za ryzyko w działalności gospodarczej. Jej rozmiar pozwala niwelować naturalne koszty ryzyka i ewentualnie generować zysk. Wiedza o premii za ryzyko pozwala oceniać godziwość płac, cen i zysków, a więc kształtować system społeczno-gospodarczy w zgodzie ze społecznymi oczekiwaniami i potrzebami, ale przy pełnym respektowaniu wolnego rynku.

The article presents research proving the existence of an objective risk premium in economic activity. Its value enables to cover natural costs of risk and in some cases generate profits. Knowledge on the risk premium allows to assess the fairness of wages, prices and profits, that is to shape socio-economic system in accordance with social expectations and needs, at the same time respecting market economy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brealey R.A., Myers S.C., (1996), Principles of Corporate Finance, s. 146, Prentice Hall.
 2. Cieślak L, Kucharczyk M., (2004), Capital Analisys of Salaries, [w:] General Accounting Theory: Towards Balancing the Society, Kraków, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 3. Dobija D., (1998), Problematyka kosztów ryzyka, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, nr 46, SKwP, Warszawa.
 4. Dobija D., (2001), Koszty ryzyka i syntetyczny wskaźnik ryzyka jednostki, Zeszyty Naukowe nr 557, Wydawnictwo AE w Krakowie.
 5. Dobija D., (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 6. Dobija D., Dobija M., (2003), O naturze kapitału, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 17, SKwP, Warszawa.
 7. Dobija M., (1998), Kapitał, kapitalizacja i rachunkowość kapitału ludzkiego, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, nr 46, SKwP, Warszawa.
 8. Dobija M., (2000), Human Resource Costing and Accounting as a Determinant of Minimum Wage Theory, Zeszyty Naukowe, nr 553, Wydawnictwo AE w Krakowie.
 9. Dobija M., (2002), Monetary Unit- The Theory of Yalue, [in:] Money Unit Stability in Holistic Approach, Dobija M. (red.), LKAEM, Warszawa.
 10. Dobija M., (2003), Wage, Money and Accounting: Theoretical Relationships, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, No 2, Cracow University of Economics Publishers, Cracow.
 11. Dobija M., (2004), Theories of Chemistry and Physics Applied to Developing an Economic Theory of Intellectual Capital, [w:] Knowledge Cafe for Intellectual Entrepreneurship THROUGH or AGAINST Institutions, pr. zbior, pod red. S. Kwiatkowskiego, P. Houdayera, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, 2004.
 12. Dobija M., (2005), Teoretyczne podstawy płacy zgodnej z wartością kapitału pracownika, Ekonomika i Organizacja Pracy, nr 5 i 6.
 13. Hawking W.S., (1990), Krótka historia czasu - od wielkiego wybuchu do czarnych dziur, Wydawnictwo Alfa, Warszawa.
 14. Ibbotson R., (2005), http://www.ibbotson.com/.
 15. Jahnke, W., (2002), The Yanishing Equity Risk Premium, Journal of Financing Planning.
 16. Lambert F.L., (2002), Entropy Is Simple, Qualitatively, F.L. Lambert, The Journal of Chemical Education, 79 (10), 1241-1246.
 17. Lebovitz, (2003), Beyond Capital, Marx's Political Economy of the Working Class, Second edition, Palgrave, Macmillan, London.
 18. Sunder S., (1997), Theory of Accounting and Control, South-Western Publishing, Cincinnati, Ohio.
 19. Welch I., (2000), Research Roundtable The Equity Risk Premium, http://ssrn.com/forum/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu