BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gancarczyk Maria
Tytuł
Koszty transakcyjne-teoria i sposób pomiaru
Transaction Costs - Theory and Measure
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 6, s. 20-28, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Koszty transakcyjne, Ekonomia instytucjonalna, Koszty produkcji
Transaction cost, Institutional economics, Production costs
Abstrakt
W artykule zanalizowano podstawy teoretyczne i sposób pomiaru kosztów transakcyjnych. Zanalizowano pojęcie kosztu transakcyjnego oraz określono czynniki wpływające na poziom kosztów transakcyjnych. Omówiono wyniki badań, ilustrujących zróżnicowany poziom kosztu wymiany (lub l jego elementów) tego samego dobra w określonych krajach i regionach, jako konsekwencję różnic w rozmiarach kosztów transakcyjnych.

Theoretical foundations and measurement modes of transaction costs are described in the article. The notion of transaction costs is analysed and factors influencing their level identified. Further, the author discusses the results of research indicating a differentiated level of cost of exchange (or its components) ofthe same product in different countries and regions, being a consequence of differences in the transaction costs' value.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow K.J., The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market Versus Nonmarket Allocation, [w:] The Analysis and Evaluation of Public Expenditure: The PPB System, Vol. 1. U.S. Joint Economic Committee, 91st Congress, Ist Session, Washington, DC: US Government Printing Office 1969, s. 59-73.
 2. Bariery administracyjne związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Ocena, http://www.mgip.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/bariery+przedsiebior-czosci.htm. Data odczytu: 20 czerwca 2005.
 3. Eggertsson T., Economic Behavior and Institutions, Cambridge University Press, Cambridge 1990, s. 14-15.
 4. Barzel Y., Economic Analysis of Property Rights, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 5. Benham A., Benham L., Measuring the Costs of Exchange, [w:] Menard C. (red.), op.cit., s. 367-375.
 6. Chmiel J., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów, GUS, Warszawa 1996.
 7. Chmiel J., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Warszawa 1997, s. 43.
 8. Coase R.H., The Nature of the Firm, "Economica" 1937, November, s. 390-391 (386-405).
 9. De D., SME Policy in Europe, [w:] Sexton D.L., Landstróm H., (red.), Handbook of Entrepreneurship, Blackwell Publishers Ltd, Oxford, Malden 2000, s. 128-149.
 10. Kasper M., Streit M.E., Institutional Economics, Edward Elgar Publishing Company, Inc., Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 1998.
 11. Soto De H., The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World, Harper & Row, New York 1989.
 12. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, PWN, Warszawa 1998(a).
 13. Williamson O.E., Transaction Costs Economics: Howlt Works, Where Itls Headed, "Economist", 1998(b), nr 146, s. 23-58.
 14. Williamson O.E., Masten S., Introduction, [w:] Williamson O.E., Masten S. E., The Economics of Transaction Costs, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, Northampton, 1999, s. IX-XX.
 15. Williamson O.E.,A Comparison of Alternative Approaches to Economic Organization, "Journal of Institutional and Theoretical Economics" 1990, s. 65.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu