BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowrońska Agnieszka
Tytuł
Rola logistyki w polityce gospodarczej państwa
The Role of Logistics in State Economic Policy
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 6, s. 35-42
Słowa kluczowe
Logistyka, Logistyka w łańcuchu dostaw, Polityka gospodarcza, Gospodarka
Logistics, Logistics in supply chain, Economic policy, Economy
Abstrakt
Polityka logistyczna to celowe, pośrednie i bezpośrednie oddziaływanie państwa, przy wykorzystaniu określonych instrumentów, na poprawą sprawności i efektywności procesów przepływu produktów i towarzyszących im informacji między uczestnikami łańcuchów dostaw. Przedmiotem zainteresowania polityki logistycznej są wszystkie obszary, wpływające pośrednio i bezpośrednio na poprawę sprawności i efektywności przepływu produktów, i towarzyszących im informacji między uczestnikami łańcuchów dostaw.

Logistic policy is an intentional, direct, and indirect state influence on the effectiveness of processes of product flow and accompanying them information among participants of the supply chains due to the application of certain instruments. Logistic policy does not only focus on literal logistics, j but also on other areas which directly or indirectly may improve the effectiveness of supply chains.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. J. Coyle, EJ. Bardi, J. J. Langley, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s. 58.
  2. R. Grabowiecki, Polski przemysł a międzynarodowe wyzwania rozwojowe, IRiSS, Warszawa 1997, s. 28-30.
  3. W. Jakóbik, Dylematy polityki przemysłowej w warunkach transformacji systemowej, „Gospodarka Narodowa" 1995 nr 5, s. 33.
  4. J. Kotowicz-Jawor, Przebudowa mikroekonomicznego mechanizmu rozwoju, PWN, Warszawa 1998, s. 30.
  5. S. Marciniak, Transformacja systemowa a zmiany strukturalne, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1994, s. 82.
  6. Z. Podlasiak, Cele i narzędzia polityki przemysłowej w doświadczeniach krajów wysoko rozwiniętych [w:] Pomoc publiczna dla podmiotów gospodarczych, MPiH, Warszawa 1995, s. 38.
  7. Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003, s. 40-75.
  8. J. Witkowski, Polityka logistyczna nowym rodzajem polityki gospodarczej państwa, [w:] red. M. Sołtysik, Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004, s. 55.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu