BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowski Tadeusz
Tytuł
Przestrzeń publiczna w ekonomice rozwoju miast
Public Space in Economics of a City Development
Źródło
Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2001, nr 194, s. 9-18
Słowa kluczowe
Teoria dobra publicznego, Przestrzeń jako kategoria ekonomiczna, Gospodarka przestrzenna, Gospodarka miasta, Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Planowanie przestrzenne miasta, Zarządzanie miastem, Przestrzeń publiczna
Public goods theory, Space as an economic category, Spatial economy, Urban economy, Town spatial development, Town spatial planning, City management, Public space
Abstrakt
Artykuł zawiera teoretyczne rozważania nad istotą publicznego charakteru przestrzeni miejskiej. Autor zajmuje się m.in. wyjaśnieniem dóbr fakultatywnych i niefakultatywnych oraz analizuje związek między dobrami fakultatywnymi a kosztami, jakie mogą ponosić konsumenci przy ich pozyskiwaniu. Wskazuje na elastyczność struktur zagospodarowania przestrzennego. Podkreśla także rolę jakości przestrzeni publicznej w zarządzaniu rozwojem miast.

The article included theoretical consideration about essence of public character of urban space. The author presents among other things explanation of optional and non-optional goods and analysed connection between optional goods and costs. The author points at flexibility of structures of spatial planning. Stressed rol of quality of public space in management of city development. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0079-3493
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu