BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furman Stanisław
Tytuł
Cztery aspekty interesu publicznego na terenach komunikacyjnych
Four Aspects of Public Interest in the Transport Terrain
Źródło
Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2001, nr 194, s. 19-33
Słowa kluczowe
Teoria interesu publicznego, Gospodarka przestrzenna, Polityka przestrzenna, Gospodarka miasta, Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Planowanie przestrzenne miasta, Zarządzanie miastem, Finanse publiczne
Public interest theory, Spatial economy, Spatial policy, Urban economy, Town spatial development, Town spatial planning, City management, Public finance
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest teoretycznym rozważaniom nad rolą przestrzeni komunikacyjnej w rozwoju i przekształceniach miast polskich okresu transformacji. Autor koncentruje się wokół pytania, jak kształtować i wykorzystywać tereny komunikacyjne aby wspierać pożądany rozwój i przekształcenia polskich miast? Rozważa interesy publiczne w aspekcie gospodarczym, społecznym i ekologicznym. Szuka odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu rozwiązania instytucjonalne i mechanizmy finansowe pozwalają czynić kształtowanie terenów komunikacyjnych instrumentem sterowania rozwojem miast?

The article is devoted to theoretical considerations about transport space in development of Polish cities in the transformation period. The author concentrates on question how to shape and use transport terrain. Presented public interest in economic, social and ecological aspects. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0079-3493
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu