BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadowska Katarzyna, Więcek Jan
Tytuł
Czynniki demograficzne w funkcji popytu konsumpcyjnego
Demographic Factors in the Consumer Demand Function
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2006, nr 2, s. 11-18
Słowa kluczowe
Demografia, Badania statystyczne, Gospodarstwa domowe, Czynniki demograficzne
Demography, Statistical surveys, Households, Demographic factors
Abstrakt
Przystępując do badania zmian zachodzących w konsumpcji gospodarstw domowych, należy brać pod uwagę trzy najważniejsze grupy czynników, do których zalicza się: czynniki ekonomiczne, czynniki demograficzne i czynniki społeczne. W artykule autorzy zajmują się czynnikami demograficznymi, ponieważ są one uważane za najważniejsze po czynnikach ekonomicznych, do których są zaliczane dochody i ceny dóbr. Uwzględnienie czynników demograficznych w funkcjach popytu konsumpcyjnego jest uzasadnione m.in. dlatego, że we współczesnych społeczeństwach obserwuje się tendencje do spadku liczebności gospodarstw domowych. Nie ulega wątpliwości, że liczba osób w gospodarstwie wpływa bezpośrednio na wielkość jego wydatków na l osobę, ma również wpływ na wysokość dochodów na l członka gospodarstwa. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na wielkość i strukturę wydatków gospodarstwa domowego jest zróżnicowanie pod względem wieku i płci jego członków.

In their article, the authors present the role of demographical factors when surveying the changes occurring in households' consumption depending on their socioeconomic group. Consideration of the demographical variables in the functions of consumer demand is, inter alia, justified by that in the contemporary societies there are observed tendencies towards decreasing the number of members of the households, and there is no doubt that the number of members of the household affects directly volume of expenditure. An important factor that affects the volume and pattern of household's expenditure is also diversification in terms of gender and age of its members.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu