BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mync Agnieszka
Tytuł
Uwarunkowania transformacji obszarów wiejskich w regionie Mazowsza - wybrane problemy (ujęcie powiatowe)
Conditions of Transformation of Rural Areas in Mazowsze Region - Selected Problems
Źródło
Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 1999, nr 188, s. 117-137
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Restrukturyzacja rolnictwa, Przekształcenia własnościowe, Rolnicza przestrzeń produkcyjna, Ludność wiejska, Użytki rolne, Produkcja rolna, Indywidualne gospodarstwa rolne, Bezrobocie na wsi
Agriculture, Agricultural restructuring, Ownership transformations, Agricultural production space, Rural population, Agricultural land, Agricultural production, Individual arable farms, Unemployment in rural area
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
Artykuł zawiera wybrane problemy związane bezpośrednio z rolnictwem i społecznością zamieszkującą tereny wiejskie na Mazowszu. Autorka analizuje w układzie powiatowym: ludność wiejską, użytki rolne, wybrane cechy produkcji rolniczej, ludność utrzymującą się z rolnictwa indywidualnego oraz bezrobocie. Autorka podkreśla, że ze wzglęgu na skalę istniejących problemów restrukturyzacja rolnictwa i przekształcenia na obszarach wiejskich nie mogą zostać pominięte przy budowaniu strategii rozwoju województwa mazowieckiego.

The article included problems connected with agriculture and rural society in Mazowsze. The author analysed: rural society, arable lands and selected features of rural production. The author stressed that agriculture restructuring and transformation of rural areas are very important in strategy of Mazowieckie Province development. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0079-3493
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu